Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Marzec 2011

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR OZ.0050.32.2015 Z DNIA 23.02.2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Kole oraz dokonania czynności związanych z likwidacją (715.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Wiśniowej (306kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Wiśniowej (308.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Wiśniowej (319.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Leśnej (308.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Wiśniowej (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Pauliny Rosiak do przyjmowania, rejestrowania, rozdzielania faktur VAT, stwierdzania własnoręczności podpisów, stwierdzania zgodności z oryginałem oraz do odbioru poczty (235.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (264.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego 1m2 dla miasta Koła (278.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole za środki higieny osobistej, przybory biurowe oraz środki do prania odzieży w 2011 roku (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę (271.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2011 rok (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.0050.18.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2011 roku (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Koło (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 r. (351.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów budżetu (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu wydatków budżetu (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonanie planu docho (876.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu wydatków majątkowych (492.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA a także inne środki (352.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2010 rok (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa MDK w Kole za 2010 r. (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok 2010 (462.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2010 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2010 roku (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".