Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Marzec 2015

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr OZ.0050.6.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kole (495.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrud (857.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alime (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (426.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległ pracownik Straży Miejskiej w Kole w dniu 10 lutego 2015 r. jest wypadkiem przy pracy (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2015 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OZ.0050.88.2015 Z DN. 12.05.2015 (461.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należą (436.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole (434.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia przydziału herbaty i wypłaty ekwiwalentów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole za przybory biurowe i pranie odzieży roboczej w 2015 roku (327.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole (384.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, świadc (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radomirowi Piorunowi - zajmującego stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole - UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR OA.0050.62.2017 Z DNIA 27.04.2017 (387.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia dotyczącego upoważnienia Pani Doroty Nowakowskiej do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników aliment (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu "Miejskiej Karty Seniora" - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR OA.0050.69.2019 Z DN. 18.04.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny" - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR OA.0050.71.2019 Z DN. 18.04.2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające "Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska w Urzędzie Miejskim w Kole" (397.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich, Promocji Miasta i (478.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Koła (358.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Miejskim w Kole (358.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 oraz info (390.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonanie planu dochodów budżetu państwa (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku (342.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok (553.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinanso (244.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku (180.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku (240.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2014 roku (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2014 rok (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2014 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2014 roku (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2018 Z DN. 12.03.2018 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".