Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Maj 2015

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr OZ.0050.68.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 m (258.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospod (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców Miasta Koła w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.83.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Miodowej (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Kole (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.87.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole Pani Urszuli Karolczak (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.88.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pom (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.89.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, postępowani (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia CENNIKA OPŁAT CMENTARNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM w Leśnicy (279.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Arkadeg (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kole (229.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.93.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbywanej przez Panią Dagmarę Chwałek i Panią Annę Sieradzan (293.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.94.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych i do występowania w postępowaniach cywilnych jako strona w przypadku kierowanych do właściwy (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.95.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej oraz w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opi (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.96.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, postępowan (323.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.97.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE Z DNIA 21.05.2015 R. (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.99.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 im. (947.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.100.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Miejskim w Kole - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.95.2016 Z DN. 25.07.2016 (552.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.101.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za najem lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego osobom będącym w trudnej sytuacji ma (562.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".