Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sierpien 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr OZ.0050.140.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 03.08.2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016" . (16.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.141.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dn. 10 i 24 maja 2015 r. (663.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.142.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Koła do kontroli i nadzoru nad dyscypliną pracy w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego w Kole (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.143.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Mileny Wadelskiej do kontroli dyscypliny czasu pracy w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego w Kole (220.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr OZ.0050.144.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na 6 września 2015 r. (574.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.145.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r. (751.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.146.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w Kole przy ul. Piaski (286.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.148.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2015 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.14.2016 Z DN. 11.02.2016 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.149.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Mileny Wadelskiej do stwierdzania własnoręczności podpisów oraz stwierdzania zgodności z oryginałem (233.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.151.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Członka Komisji Przetargowej do otwarcia ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.152.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr OZ.0050.6.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kole (710.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.154.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miej (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.155.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr OZ.0050.147.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.156.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.157.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2015 roku (252kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (973.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (490.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (461kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (437.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2015 roku (23.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2015 r. (901.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2015 r. (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.159.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Koło oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".