Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Marzec 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Piaski (340.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.24.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny i archiwizacji dokumentacji z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 października 2015 r. (373.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.25.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (287.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.26.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (283.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.27.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (286.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.28.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (283.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.29.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (285.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.30.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (307.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.31.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.9.2017 Z DN. 20.01.2017 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.32.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. Piaski (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.33.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 marca 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.17.2017 Z DN. 31.01.2017 (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.35.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kościelec (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.36.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Koła w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wyst (441.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.37.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (458.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.38.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.39.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania "Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2015-2020" (920.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2015, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za (914.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (517.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudni (690.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinan (339.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku (328.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku (364.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2015 rok (18.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2015 rok (590.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok (1010.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2015 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2015 roku (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".