Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek leśny na 2017 rok

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. /M.P. z 2016r., poz. 996/.

Cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2017 wynosi 191,01 zł za 1m3.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym:

1/ Podatek od 1 ha stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

191,01 zł x 0,220m3 = 42,02 zł za 1 ha

2/ Stawka podatku dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stanowi 50% stawki określonej wyżej, tj.:

191,01 zł x 0,110m3 = 21,01 zł za 1 ha

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 7a ustawy o podatku leśnym /który wszedł w życie z dniem 01.01.2016 r./, w przypadku gdy kwota podatku leśnego nie przekracza 100,- zł, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych - za poszczególne miesiące – uiszczają podatek do 15 dnia każdego miesiąca, za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 7a ustawy o podatku leśnym, w przypadku gdy kwota podatku leśnego nie przekracza 100,- zł, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Załączniki

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".