Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na pomieszczenia garażowe dla karetek pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu”.

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 25.09.2017 r. 
IP.6733.10.2017


OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:  „zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na pomieszczenia garażowe dla karetek pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu”.
  
Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
działka nr 56/12  arkusz mapy 50 stanowiąca własność Powiat Kolski

zostało wydane postanowienie: z up. Zarządu Powiatu Dyrektor Powiatowego Zarządu w Kole Nr PZD/544/DT/P/76/2017 z dnia 18.09.2017 r.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

z up. Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska
Z-ca Burmistrza Miasta Koła

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".