Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 października 2017 r.

 

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła (projekt, załącznik 1, załącznik 2.1, załącznik 2.2, załącznik 3.1, załącznik 3.2, załącznik 4).

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło (zobacz).

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych (zobacz).

11. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

12. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole (zobacz).

13. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole (zobacz).

14. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole (zobacz).

15. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (zobacz).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (zobacz).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/5, 1/8) (zobacz).

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/8, 1/10 i 15) (zobacz).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/8,15) (zobacz).

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (zobacz).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025 (zobacz).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020 (projekt, załącznik).

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (zobacz).

24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

26. Wolne głosy i wnioski.

27. Zamknięcie obrad XLIVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".