Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych na 2018 rok

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm./,
- Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku (M.P. poz. 941),
- Uchwała Nr XXIX/292/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6442).

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/.

Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 306,00 zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 510,00 zł;
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 611,00 zł;

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej  tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita               /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/               z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

12 ton

18 ton

1043,00

1357,00

18 ton

26 ton

1104,00

 

18 ton

29 ton

 

1519,00

29 ton

 

 

1519,00

26 ton

 

1592,00

 

Trzy osie

 

 

12 ton

18 ton

1056,00

1081,00

18 ton

26 ton

1104,00

 

18 ton

29 ton

 

1709,00

29 ton

 

 

1709,00

26 ton

 

1592,00

 

Cztery i więcej osi

 

 

12 ton

18 ton

1056,00

1081,00

18 ton

26 ton

1118,00

 

18 ton

29 ton 

 

1793,00

29 ton

 

 

2660,00

26 ton

 

1793,00

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 638,00 zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 675,00 zł;
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 713,00 zł;

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa  /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniejszej lub równej

Oś jezdna /osie jezdne/               z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

1200,00

923,00 

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

1532,00

 

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej niż 31 ton

 

997,00

Równej lub wyższej niż 31 ton

 

 

2102,00

Wyższej niż 36 ton

 

1532,00

 

Trzy i więcej osi

 

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

1351,00

 

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

1360,00

 

Wyższej niż 36 ton

 

1869,00

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 40 ton 

 

1869,00

Równej lub wyższej niż 40 ton

 

 

2764,00


5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 611,00 zł;

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych   (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub

wyższej niż

Mniejszej lub równej

Oś jezdna /osie jezdne/               z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym            za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

653,00

909,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

675,00

690,00

Wyższej niż 36 ton

 

1107,00

1638,00

Dwie osie

 

 

Równej lub wyższej niż 12 ton    

Mniejszej niż 18 ton

653,00

909,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

922,00

1401,00

Wyższej niż 36 ton

 

1246,00

1843,00

Trzy i więcej osi

 

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

735,00

1022,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

819,00

1244,00

Wyższej niż 36 ton

 

1022,00

1388,00

 

7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca – 363,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 783,00 zł;

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:

Podatnicy są obowiązani do składania, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych o posiadanych środkach transportowych wraz z załącznikami.

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, w kasie organu podatkowego lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/292/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6442/ (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych /Dz. U. poz. 2025/ (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".