Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Opłata skarbowa na 2018 rok

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Przedmiot opłaty skarbowej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
 
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii – obowiązek spoczywa na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej:

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Kole ul. Mickiewicza 12, w Ratuszu Miejskim przy ul. Stary Rynek 1;
- za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych na rachunek tutejszego Urzędu Nr:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, umożliwiono pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Lp.

Inkasent

Punkt poboru opłaty skarbowej

1.

Anita Janiak

Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe

62 – 511 Kramsk Chmielnik 25

62 – 600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23

Siedziba Starostwa Powiatowego

2.

Dorota Modrzyńska

62 – 600 Koło, ul. Stary Rynek 1

Ratusz Miejski

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej (369.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".