Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Inspektor Ochrony Danych

 

Ewa Galińska
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
Tel. 531 641 425
e-mail: inspektor@osdidk.pl

Na podstawie rozpoczęcia obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zw. RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przede wszystkim mając na względzie dbałość o właściwą ochronę  danych  osobowych, którymi dysponujemy w Urzędzie Miejskim w Kole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Galińska.

Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
telefonicznie: 531 641 425
przez e-mail: 
inspektor@osdidk.pl
listownie na adres: Urząd Miejski w Kole, Inspektor Ochrony Danych, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
osobiście pod wyżej wskazanym adresem

Urząd Miejski w Kole chroni Państwa dane osobowe i dba o Państwa prawa
 
Kiedy załatwiacie Państwo sprawy w naszym urzędzie, podajecie nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Gmina Miejska Koło. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Państwem umowy lub Państwa zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, aby załatwić interesującą Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa

Poinformujemy Państwo o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Wasze prawa i wolności. Niezwłocznie się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Jeśli uznacie te działania za niewystarczające, możecie również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Państwa

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, to możecie ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócicie się do inspektora ochrony danych.
 
Podstawowe zadania Inspektora Ochrony Danych:

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowane operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
4) tworzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzanie danych osobowych;
5) zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych;
6) prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych;
7) opracowanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji;
8) prowadzenie rejestrów zbiorów danych osobowych;
9) nadzorowanie, koordynowanie i bieżąca obsługa podległych jednostek organizacyjnych w zakresie danych osobowych;
10) współpraca z organem nadzorczym.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".