Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sierpień 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.102.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w siedzibie Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.104.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.105.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie: przewodniczenia w pracach Komisji Przetargowej (198.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.106.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 sierpnia 2018 r. (432.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.107.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 r. (861kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (14.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. - wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (673.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 r. (539.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (483.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (640.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2018 roku (27.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2018 r. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2018 r. (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Szlachty-Panek (316.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.110.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Kosmalskiej (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.111.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarrządzenie Nr OA.0050.06.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ko (544.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.24.2019 Z DN. 11.02.2019 (787.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".