Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018

Załączniki

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (311.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 p (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017 (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. (447.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, (649kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (439.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Lista poparcia kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy do Rady Gminy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Gminy (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polskim (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r. (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa (226.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (449.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (193.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (241.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 (336.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na (349.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie planu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz burmistrza (322.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 20 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego (275kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego (289.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA MACIASZKA NA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA KOŁA (441.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 1 października 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego (287.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenie jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz przekazania obwodowym komi (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. (359.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych (389.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi (510.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r. (417.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolez dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA z dnia 1 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych (240kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Koła zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Urzędnika Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych (199.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komisarz Wyborczy w Koninie I - INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Koło (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA z dnia 19 października 2018 r. (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 października 2018 r. (238.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kole (266.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kole (287.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (311.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POSTANOWIENIE NR 4/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego (268.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".