Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

LXI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 września 2018 roku

 

Zapraszam na LXI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2017/2018 (zobacz).

9. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło (zobacz).

10. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 roku (zobacz).

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” (zobacz).

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Kole (zobacz).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 5/4 i 5/8) (zobacz).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło (nr działki: 5/7) (zobacz).

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (zobacz).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 (zobacz).

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.

21. Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

22. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".