Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek rolny na 2019 rok

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 /M.P. z 2018 r. poz.1004/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej /Dz. U. poz. 1153/.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym:

1/ Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta,  tj.:

54,36 zł x 2,5q = 135,90 zł za 1 ha

2/ Podatek dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężna 5 q żyta  od 1 ha, tj.:

54,36 zł x 5q = 271,80 zł

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego:

Wszyscy podatnicy winni regulować podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Załączniki:
1.  DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019 r.
2.  IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019 r.,

UWAGA: PONIŻSZE FORMULARZE DOTYCZĄ OBOWIĄZKU PODATKOWEGO POWSTAŁEGO PO DNIU 1 LIPCA 2019 R.
3. DR-1 – Deklaracja na podatek rolny,
4. ZDR-1 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
5. ZDR-2 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny  – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
6. IR-1 – Informacja o gruntach,
7. ZIR-1 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
8. ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
9. ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników.

Na podstawie art. 6 ust. 8a ustawy o podatku rolnym, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Załączniki

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IR-1 - Informacja o gruntach (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowaniu (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania przez Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole danych od osoby, której dane dotyczą (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".