Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach i decyzjach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 07.06.2019 r
IP.6733.2.2019


OBWIESZCZENIE
o postanowieniach i decyzjach dotyczących postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:

„budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
działki nr 19, 21 ark. mapy 32.

1. zostało wydane postanowienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.611.578.2019.a.MS z dnia 29 maja 2019 r.,
2. została wydana decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.578.221.2019.b.GT z dnia 29 maja 2019 r.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole,  ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".