Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r.

 

LINK do transmisji XI Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://www.youtube.com/watch?v=tEuL7TxJdQc

Zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 09.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:

Część I

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojciechowskiego, Niezłomnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ulicy Wisławy Szymborskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/7 i 14/8).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Koperta Życia”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koła oraz określenia granic ich obwodów.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Część II

24. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok
25. Debata nad Raportem.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
c) dyskusja;
d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok.
28. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2018 rok;
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oceniających wykonanie budżetu;
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
e) dyskusja;
f) głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
29. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
31. Wolne głosy i wnioski.
32. Protokół z  X Sesji Rady Miejskiej w Kole.
33. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski 

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojciechowskiego, Niezłomnych (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło" (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ulicy Wisławy Szymborskiej (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/5) (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/7 i 14/8) (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (238.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Koperta Życia" (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło (545kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koła oraz określenia granic ich obwodów (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Miejski Zakład Usług Komunalnych" z siedzibą w Kole (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (1002.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok wraz z uzasadnieniem (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0955/64/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tyt (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".