Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r.

 

Zapraszam na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła  na lata 2019-2025.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych zmienioną uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
23. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" (482.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (605.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności public (390.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (766.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gm (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego (502.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (456.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych zmienioną uchwałą Nr V/42/2019 Rad (696.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".