Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zdrowie i pomoc społecznaŻłobek Miejski

62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6
Tel. (63) 272 05 30 
Dyrektor Halina Zborowska
www.zlobek.kolo.pl
e-mail: zlobek.w.kole@neostrada.pl   

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 4 miesięcy do 3 lat w formie:

- pielęgnacji,

- wychowania,

- wyżywienia,

- profilaktyki zdrowotnej,

- zapewnienia bezpieczeństwa,

- zagwarantowanie wypoczynku,

- wyuczenie nawyków higienicznych,

- zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.


Żłobek czynny jest w godz. 600 – 1600. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

Odpłatność została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15 
Tel. (63) 272 13 79, fax (63) 26 28 192 
Dyrektor Urszula Karolczak
http://bip.mopskolo.nv.pl/
e-mail: mops@kolo.pl  

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową, przy zapewnieniu środków z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Zadania te realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
62-600 Koło, ul. Dąbska 40, II piętro
Tel./fax: (63) 272 08 69, kom. 0 515 251 521

Kierownik Agnieszka Zborowska-Karbowa
http://bip.mopiprkolo.nv.pl/
e-mail: mopipr@kolo.pl  

Czynny w godzinach:
Poniedziałek: 8:00 – 19:00     
Wtorek-Czwartek: 7:30 – 17:00 
Piątek: 7:30 – 17.00


Profilaktyka szkolna
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 – 15.30


Punkt Konsultacyjny ds. narkotyków i alkoholu porady i konsultacje dotyczące problemu narkotykowego i alkoholowego
Poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30


Psycholog (konsultacje indywidualne)
Wtorek: 8:00 – 12:00  (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)
Czwartek: 13:00 – 17:00 

Radca prawny
Poniedziałek: 14.00 – 16.00 (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)


Konsultacje, porady, w sprawie przemocy w rodzinie:
Poniedziałek: 17:00 – 19:00 (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)
Wtorek - Piątek: 9.00 - 13.00    

Konsultacje, porady pedagogiczne prowadzone w świetlicach MOPiPR
Poniedziałek – Piątek: 12:00 -13:00

 

Świetlica Socjoterapeutyczna i Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii
ul. Dąbska 40
Poniedziałek-Piątet: 13:00 – 17:00

Psycholog
Czwartek: 13.00 – 17.00
Tel. (63) 272 08 69

 

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Baza” ul. Wyszyńskiego 14A
Poniedziałek-Piątek: 13.00 – 17.00

Psycholog 
Poniedziałek, środa, piątek: 13.00 – 17.00
Tel. 509 621 163

Załączniki

Statut Żłobka Miejskiego w Kole (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/226/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/184/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2004 r. dotyczącej uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kol (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (662.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (960.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".