Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

I kwartał

1. Uchwalenie budżetu Miasta Koła na 2019 rok.

2. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.

4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2018 rok.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2018 rok.

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2018 rok.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok.

8. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2018 rok. 

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2018 roku.

2. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2018 rok:

- Miejskiego Domu Kultury w Kole,

- Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole,

- Żłobka Miejskiego w Kole.

4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

6. Raport o stanie gminy.

III kwartał

1. Informacja z realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko HPV.

2. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok miejskich spółek prawa handlowego:

- Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,

- Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2019.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów.

6. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2019 roku, godz. 13.00:

1) styczeń 23 Sesja budżetowa

2) styczeń 30

3) luty 27

4) marzec 27

5) kwiecień 24

6) maj 22

7) czerwiec 26 Sesja absolutoryjna

8) sierpień 28

9) wrzesień 25

10) październik 30

11) listopad 20

12) grudzień 18

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".