Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2017 rok

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2017 rok

I kwartał

1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2016 rok.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2016 rok.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2016 rok.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2016 rok. 

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2016 roku.

2. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2016 rok:

- Miejskiego Domu Kultury w Kole,

- Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole,

- Żłobka Miejskiego w Kole.

4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego:

- Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,

- Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych.

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła oraz  budżetu miasta na 2018 rok.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2017 roku godz. 13.00:

1) styczeń 25 

2) luty 22

3) marzec 29

4) kwiecień 26

5) maj 31

6) czerwiec 28

7) sierpień 30

8) wrzesień 27

9) październik 25

10) listopad 29

11) grudzień 28

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".