Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje o środowisku


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

 

Publicznie dostępny wykaz danych:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Kole

 

Karty typu A

- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

- Decyzje i postanowienia
- Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

- Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- Analizy porealizacyjne
- Przeglądy ekologiczne
- Raporty o bezpieczeństwie
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
- Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
- Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

- Prognozy oddziaływania na środowisko
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Opracowania ekofizjograficzne
- Rejestry substancji niebezpiecznych
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
- Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

- Inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w wykazie

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".