Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

 

Burmistrz Miasta Koła informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2018 r., w dwóch terminach:

a) od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
b) od dnia 1 sierpnia do dnia 30 sierpnia producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę /zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków/.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. /Dz. U. 2017 poz. 2215/ Jednakże kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

W 2018 roku limit z 1 ha wynosi 86,00 zł.

Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2018 r. przelewem, na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku, w terminie:
a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia  - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku /Dz. U. z 2013 r. poz. 789/.

 

Załączniki

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (189kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".