Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2013

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ko (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr Nr XXIX/249/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koł (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX/251/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/263/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Energetycznej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXI/265/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/280/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2013 roku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia podziału Gminy Miejskiej Koło na sektory w celu zorganizowania od (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Kole (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Kole (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII /245/ 2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI/314/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII /246/ 2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Toruńskiej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tyc (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 r. w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/354/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowiska miejskiego oraz ustalenie regulaminu targowiska (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/361/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX/363/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r. (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przed (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".