Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestr wyborców

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Można wpisać się do rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Kole, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Kole, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  • mieszkasz na stałe w Kole, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Kole.

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
  • deklarację z Twoimi danymi - pobierz ją i wypełnij, a następnie wydrukuj.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Kole.  Burmistrz przed wydaniem decyzji jest  obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta Koła. Można tez dołączyć do wniosku oświadczenie o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających związek z miastem Koło np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Termin realizacji:

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
I piętro, pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail: sprawy.obywatelskie@kolo.pl

Opłaty:

Brak opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sadu Rejonowego w Kole. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła w terminie 3 dni od doręczenia decyzji.

Załączniki

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".