Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2014

Załączniki

Uchwała Nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koło na lata 2014 - 2017" (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI /373/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich p (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI/380/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami n (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII/394/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dod (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII/402/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/339/2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV/418/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć n (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2014 roku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVII/427/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbskiej, Cegielnianej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVII/428/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z Krytej Pływalni w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i znajdujących się w nim urządzeń (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVIII/447/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Koło w latach 2014 - 2018 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVIII/449/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pien (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LI/464/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbskiej, Fleszarowej - Muskat (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/481/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/482/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pi (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIV/493/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej K (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIV/494/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIV/495/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".