Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Budżet gminy na 2016 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr OZ.0050.206.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.207.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (396.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (481.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (281.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (208.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030 (9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (323.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów budżetu na 2016 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków budżetu na 2016 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (511.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (219.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (286.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2016 roku - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 gr (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (212.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX/296/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII/315/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła (490.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/37/P/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (714.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".