Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2016

Załączniki

Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napo (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej stanowiącej dochód budżetu Miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/206/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI/ 220/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2016 roku (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonym na dzień 22 maja 2016 r. referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ko (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi ulicy gminnej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV/240/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza i Słowackiego (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV/252/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV/253/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej K (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVIII/271/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVIII/281/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmi (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX/292/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym prze (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".