Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zgromadzenia publiczne

 

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

Należy:

1. Pobrać i wydrukować ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM (Zał. Nr 1)

2. Wypełnić i podpisać zawiadomienie.

3. Złożyć zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeżeli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

Otrzymacie Państwo pisemną lub telefoniczną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji).

Należy:

1. Pobrać i wydrukować ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM - POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (Zał. Nr 2)

2. Wypełnić i podpisać zawiadomienie.

3. Zeskanować zawiadomienie i prześłać pocztą elektroniczną na adres: um@kolo.pl

lub

1. Zadzwonić do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 63 27 20 810.

2. W zawiadomieniu podać następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub

2. gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).

3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
    1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
    2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Wymagane dokumenty:

Postępowanie zwykłe:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).

3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone.

Opłaty: Brak.

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu publicznym (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIA przewodniczącego zgromadzenia (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".