Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załączniki

Uchwała Nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/471/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/472/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego (657.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/473/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/474/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. "Razem przeciw (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/475/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ulic Sienkiewicza i Słowackiego (558.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/476/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK (605.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/477/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/478/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (724.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/479/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/480/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Koła (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (833.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (13.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (782.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (478.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozchody budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (171.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (675.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudni (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (405.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (518.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".