Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2019

Załączniki

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdu (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gr (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Nagórnej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Towarowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2019 roku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzą (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ty (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej K (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 202 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania prze (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/162/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/165/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od ni (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/166/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śr (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".