Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 października 2019 r.

Załączniki

RAPORT przeprowadzonego głosowania: Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia wnioskuj mieszkanki o uwzględnienie w budżecie na rok 2020 środków finansowych na wykup działki pod drogę (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których orga (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LISTA DO GŁOSOWANIA: XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole w dniu 30.10.2019 r. - Wniosek dot. stawki ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie od mieszkańca (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za t (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LISTA DO GŁOSOWANIA: XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole w dniu 30.10.2019 r. - Wniosek w sprawie podniesienia podatków od nieruchomości o 4% w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w ubiegłych latach podatkowych (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok zmienioną Uchwałą Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Kole z (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki o uwzględnienie w budżecie na rok 2020 środków finansowych na wykup działki pod drogę (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".