Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r.

Załączniki

RAPORT przeprowadzonego głosowania: Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywil (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych zmienio (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".