Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2014-04-16 12:17:01

Administrator

Utworzenie

2014-04-16 12:19:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2014 r." w pozycji nr 1

2014-04-16 12:19:59

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2014-04-16 12:20:36

Administrator

Aktualizacja

2014-04-23 11:17:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r." w pozycji nr 2

2014-04-23 11:17:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " w pozycji nr 3

2014-04-23 11:17:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" w pozycji nr 4

2014-04-23 11:17:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " w pozycji nr 5

2014-04-23 11:17:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" w pozycji nr 6

2014-04-23 11:17:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" w pozycji nr 7

2014-04-23 11:17:19

Administrator

Aktualizacja

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2014 r." w pozycji nr 2

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r." na pozycję nr 3

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " na pozycję nr 4

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 5

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na pozycję nr 6

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 7

2014-07-22 11:02:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 8

2014-07-22 11:02:12

Administrator

Aktualizacja

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r." w pozycji nr 4

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " na pozycję nr 5

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. " w pozycji nr 6

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 7

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" w pozycji nr 8

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 "

2014-07-22 14:36:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na pozycję nr 9

2014-07-22 14:36:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " w pozycji nr 10

2014-07-22 14:36:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014"

2014-07-22 14:36:44

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 11

2014-07-22 14:36:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " w pozycji nr 12

2014-07-22 14:36:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 13

2014-07-22 14:36:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" w pozycji nr 14

2014-07-22 14:37:01

Administrator

Aktualizacja

2014-09-17 12:50:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie" w pozycji nr 1

2014-09-17 12:50:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu" w pozycji nr 2

2014-09-17 12:50:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r." w pozycji nr 3

2014-09-17 12:50:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 4

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - wykonanie planu wg stanu na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 5

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Koła wg stanu na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 6

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 7

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r." w pozycji nr 8

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 9

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 10

2014-09-17 12:50:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 11

2014-09-17 12:50:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. " w pozycji nr 12

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2014 roku" w pozycji nr 13

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2014 r." w pozycji nr 14

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. " w pozycji nr 15

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2014 r." w pozycji nr 16

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2014 r." na pozycję nr 17

2014-09-17 12:50:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2014 r." na pozycję nr 18

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r." na pozycję nr 19

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r." na pozycję nr 20

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " na pozycję nr 21

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. " na pozycję nr 22

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 23

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 24

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na pozycję nr 25

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 26

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 27

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 28

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 29

2014-09-17 12:50:36

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 30

2014-09-17 12:50:42

Administrator

Aktualizacja

2014-10-13 13:23:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0953/38/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Miasta Koła" w pozycji nr 31

2014-10-13 13:23:11

Administrator

Aktualizacja

2014-10-22 12:14:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r." w pozycji nr 21

2014-10-22 12:14:39

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " na pozycję nr 22

2014-10-22 12:14:39

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. " na pozycję nr 23

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. " w pozycji nr 24

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 25

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 26

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" w pozycji nr 27

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na pozycję nr 28

2014-10-22 12:14:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 29

2014-10-22 12:14:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" w pozycji nr 30

2014-10-22 12:14:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 31

2014-10-22 12:14:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 32

2014-10-22 12:14:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" w pozycji nr 33

2014-10-22 12:14:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 34

2014-10-22 12:14:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 35

2014-10-22 12:14:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0953/38/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Miasta Koła" na pozycję nr 36

2014-10-22 12:14:55

Administrator

Aktualizacja

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r." w pozycji nr 22

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. " na pozycję nr 23

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. " na pozycję nr 24

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. " na pozycję nr 25

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. " w pozycji nr 26

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 27

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 28

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" na pozycję nr 29

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014" w pozycji nr 30

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 " na pozycję nr 31

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 32

2015-03-06 14:47:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" na pozycję nr 33

2015-03-06 14:47:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014" w pozycji nr 34

2015-03-06 14:47:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 35

2015-03-06 14:47:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 " na pozycję nr 36

2015-03-06 14:47:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014" na pozycję nr 37

2015-03-06 14:47:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 " w pozycji nr 38

2015-03-06 14:47:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014" na pozycję nr 39

2015-03-06 14:47:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014" na pozycję nr 40

2015-03-06 14:47:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014" w pozycji nr 41

2015-03-06 14:47:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 r." w pozycji nr 42

2015-03-06 14:47:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0953/38/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Miasta Koła" na pozycję nr 43

2015-03-06 14:47:56

Administrator

Aktualizacja

2015-04-15 09:52:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 oraz info" w pozycji nr 44

2015-04-15 09:52:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu" w pozycji nr 45

2015-04-15 09:53:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu" w pozycji nr 46

2015-04-15 09:53:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonanie planu dochodów budżetu państwa" w pozycji nr 47

2015-04-15 09:53:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku" w pozycji nr 48

2015-04-15 09:53:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok" w pozycji nr 49

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok" w pozycji nr 50

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinanso" w pozycji nr 51

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku" w pozycji nr 52

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku" w pozycji nr 53

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku" w pozycji nr 54

2015-04-15 09:53:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2014 roku" w pozycji nr 55

2015-04-15 09:53:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok" w pozycji nr 56

2015-04-15 09:53:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2014 rok" w pozycji nr 57

2015-04-15 09:53:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok" w pozycji nr 58

2015-04-15 09:53:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2014 rok" w pozycji nr 59

2015-04-15 09:53:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2014 roku" w pozycji nr 60

2015-04-15 09:53:24

Administrator

Aktualizacja

2015-05-08 11:36:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0954/57/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok wraz" w pozycji nr 61

2015-05-08 11:36:23

Administrator

Aktualizacja

2015-05-12 12:40:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2014 roku" w pozycji nr 62

2015-05-12 12:40:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w 2014 r., dot. zadłużenia z tytułu czynszu i świadczeń oraz należnych odsetek za zwłokę" w pozycji nr 63

2015-05-12 12:40:24

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".