Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2015-06-11 08:12:31

Administrator

Utworzenie

2015-06-11 08:17:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Skurzyński M" w pozycji nr 1

2015-06-11 08:17:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Klukaczyński J" w pozycji nr 2

2015-06-11 08:17:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sobczak A" w pozycji nr 3

2015-06-11 08:17:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Tkacz J" w pozycji nr 4

2015-06-11 08:17:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Kowalska A" w pozycji nr 5

2015-06-11 08:17:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jęcka J" w pozycji nr 6

2015-06-11 08:17:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Karolczak U" w pozycji nr 7

2015-06-11 08:17:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Kotleszka A" w pozycji nr 8

2015-06-11 08:17:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Łukasik M" w pozycji nr 9

2015-06-11 08:22:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Żywańska E" w pozycji nr 9

2015-06-11 08:22:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Łukasik M" na pozycję nr 10

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Skurzyński M" na "Mariusz Skurzyński - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2014 r. "

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Klukaczyński J" na "Jacek Klukaczyński - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Sobczak A" na "Andrzej Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Tkacz J" na "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Kowalska A" na "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Jęcka J" na "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Karolczak U" na "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Kotleszka A" na "Aldona Kotleszka - Starszy pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Żywańska E" na "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r."

2015-06-11 08:25:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Łukasik M" na "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r."

2015-06-11 08:41:09

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2015-06-11 08:44:47

Administrator

Aktualizacja

2015-06-17 09:15:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 5

2015-06-17 09:15:32

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 6

2015-06-17 09:15:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Bartłomiej Grzanka - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 7

2015-06-17 09:15:33

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 8

2015-06-17 09:15:33

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 9

2015-06-17 09:15:33

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aldona Kotleszka - Starszy pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 10

2015-06-17 09:15:33

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 11

2015-06-17 09:15:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 12

2015-06-17 09:15:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 13

2015-06-17 09:15:35

Administrator

Aktualizacja

2015-07-28 14:02:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 13

2015-07-28 14:02:57

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 14

2015-07-28 14:02:58

Administrator

Aktualizacja

2015-10-19 09:56:29

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Bartłomiej Grzanka - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe"

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - oświadczenie majątkowe za 2015 r. " w pozycji nr 7

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 8

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 9

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aldona Kotleszka - Starszy pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 10

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 11

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 12

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 13

2015-10-19 09:56:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 14

2015-10-19 09:56:32

Administrator

Aktualizacja

2016-06-14 09:16:34

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Jacek Klukaczyński - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2014 r."

2016-06-14 09:16:34

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2014 r."

2016-06-14 09:16:34

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Aldona Kotleszka - Starszy pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r."

2016-06-14 09:16:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Mariusz Skurzyński - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2015 r. " w pozycji nr 2

2016-06-14 09:16:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 3

2016-06-14 09:16:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2015 r." w pozycji nr 4

2016-06-14 09:16:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." w pozycji nr 5

2016-06-14 09:16:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 6

2016-06-14 09:16:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." w pozycji nr 7

2016-06-14 09:16:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 8

2016-06-14 09:16:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." w pozycji nr 9

2016-06-14 09:16:44

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 10

2016-06-14 09:16:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." w pozycji nr 11

2016-06-14 09:16:45

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - oświadczenie majątkowe za 2015 r. " na "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe "

2016-06-14 09:16:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - oświadczenie majątkowe za 2015 r. " na pozycję nr 12

2016-06-14 09:16:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." w pozycji nr 13

2016-06-14 09:16:46

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 14

2016-06-14 09:16:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." w pozycji nr 15

2016-06-14 09:16:46

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 16

2016-06-14 09:16:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." w pozycji nr 17

2016-06-14 09:16:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 18

2016-06-14 09:16:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." w pozycji nr 19

2016-06-14 09:16:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 20

2016-06-14 09:16:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." w pozycji nr 21

2016-06-14 09:16:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 22

2016-06-14 09:16:49

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." w pozycji nr 23

2016-06-14 09:16:49

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 24

2016-06-14 09:16:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 25

2016-06-14 09:16:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." w pozycji nr 26

2016-06-14 09:16:53

Administrator

Aktualizacja

2016-06-14 09:17:26

Administrator

Aktualizacja

2016-10-05 09:41:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." w pozycji nr 27

2016-10-05 09:41:44

Administrator

Aktualizacja

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." w pozycji nr 6

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 7

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 8

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 9

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 10

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 11

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 12

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 13

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 14

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 15

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 16

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 17

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 18

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 19

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 20

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 21

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 22

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 23

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 24

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 25

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 26

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 27

2016-10-06 09:42:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 28

2016-10-06 09:42:28

Administrator

Aktualizacja

2016-10-06 11:24:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " w pozycji nr 29

2016-10-06 11:24:45

Administrator

Aktualizacja

2016-11-25 09:59:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zbigniew Adamkiewicz - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." w pozycji nr 6

2016-11-25 09:59:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 7

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 8

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 9

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 10

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 11

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 12

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 13

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 14

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 15

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 16

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 17

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 18

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 19

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 20

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 21

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 22

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 23

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 24

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 25

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 26

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 27

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 28

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 29

2016-11-25 09:59:17

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 30

2016-11-25 09:59:18

Administrator

Aktualizacja

2016-11-25 10:01:11

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zbigniew Adamkiewicz - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na "Zbigniew Adamkiewicz - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2015 r."

2016-11-25 10:01:13

Administrator

Aktualizacja

2016-11-25 10:02:31

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zbigniew Adamkiewicz - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2015 r." na "Zbigniew Adamkiewicz - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2015 r. - pierwsze oświadczenie majątkowe"

2016-11-25 10:02:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 4

2016-11-25 10:02:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 5

2016-11-25 10:02:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 6

2016-11-25 10:02:32

Administrator

Aktualizacja

2017-08-22 10:49:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2016 r." w pozycji nr 6

2017-08-22 10:49:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 7

2017-08-22 10:49:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 8

2017-08-22 10:49:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 9

2017-08-22 10:49:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 10

2017-08-22 10:49:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 11

2017-08-22 10:49:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2016 r." w pozycji nr 12

2017-08-22 10:49:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 13

2017-08-22 10:49:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 14

2017-08-22 10:49:49

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2016 r." w pozycji nr 15

2017-08-22 10:49:49

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 16

2017-08-22 10:49:49

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 17

2017-08-22 10:49:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2016 r." w pozycji nr 18

2017-08-22 10:49:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 19

2017-08-22 10:49:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 20

2017-08-22 10:49:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2016 r." w pozycji nr 21

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe" w pozycji nr 22

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 23

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 24

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 25

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 26

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2016 r." w pozycji nr 27

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 28

2017-08-22 10:49:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 29

2017-08-22 10:49:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." w pozycji nr 30

2017-08-22 10:49:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 31

2017-08-22 10:49:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 32

2017-08-22 10:49:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 33

2017-08-22 10:49:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 34

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." w pozycji nr 35

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 36

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 37

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 38

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 39

2017-08-22 10:49:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 40

2017-08-22 10:49:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2016 r." w pozycji nr 41

2017-08-22 10:49:58

Administrator

Aktualizacja

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dariusz Rosiak - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2016 r." w pozycji nr 4

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 5

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 6

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2016 r." na pozycję nr 7

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 8

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 9

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 10

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 11

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 12

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2016 r." na pozycję nr 13

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 14

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 15

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2016 r." na pozycję nr 16

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 17

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 18

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2016 r." na pozycję nr 19

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 20

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 21

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2016 r." na pozycję nr 22

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 23

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 24

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 25

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 26

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 27

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 28

2017-10-12 13:50:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 29

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 30

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 31

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 32

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 33

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 34

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 35

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 36

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 37

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 38

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 39

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 40

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 41

2017-10-12 13:50:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2016 r." na pozycję nr 42

2017-10-12 13:50:34

Administrator

Aktualizacja

2018-02-08 10:48:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Agnieszka Zborowska-Karbowa - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe " w pozycji nr 23

2018-02-08 10:48:19

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 24

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika MOPiPR w Kole" w pozycji nr 25

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 26

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 27

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 28

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 29

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 30

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 31

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 32

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 33

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 34

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 35

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 36

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 37

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 38

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 39

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 40

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 41

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 42

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 43

2018-02-08 10:48:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2016 r." na pozycję nr 44

2018-02-08 10:48:22

Administrator

Aktualizacja

2018-07-16 11:57:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dariusz Rosiak - Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - za 2017 r. " w pozycji nr 5

2018-07-16 11:57:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 6

2018-07-16 11:57:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 7

2018-07-16 11:57:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2016 r." na pozycję nr 8

2018-07-16 11:57:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2017 r." w pozycji nr 9

2018-07-16 11:57:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 10

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2017 r." w pozycji nr 11

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 12

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 13

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 14

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 15

2018-07-16 11:57:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2016 r." na pozycję nr 16

2018-07-16 11:57:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2017 r." w pozycji nr 17

2018-07-16 11:57:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 18

2018-07-16 11:57:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 19

2018-07-16 11:57:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2016 r." na pozycję nr 20

2018-07-16 11:57:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2017 r. " w pozycji nr 21

2018-07-16 11:57:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 22

2018-07-16 11:57:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 23

2018-07-16 11:57:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2016 r." na pozycję nr 24

2018-07-16 11:57:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2017 r. " w pozycji nr 25

2018-07-16 11:57:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 26

2018-07-16 11:57:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 27

2018-07-16 11:57:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2016 r." na pozycję nr 28

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2017 r." w pozycji nr 29

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Agnieszka Zborowska-Karbowa - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 30

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Agnieszka Zborowska-Karbowa - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2017 r." w pozycji nr 31

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 32

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika MOPiPR w Kole" na pozycję nr 33

2018-07-16 11:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 34

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 35

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 36

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 37

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 38

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2017 r." w pozycji nr 39

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 40

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 41

2018-07-16 11:57:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 42

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2017 r." w pozycji nr 43

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 44

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 45

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 46

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 47

2018-07-16 11:57:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 48

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2017 r. " w pozycji nr 49

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 50

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 51

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 52

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 53

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 54

2018-07-16 11:57:30

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2016 r." na pozycję nr 55

2018-07-16 11:57:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2017 r." w pozycji nr 56

2018-07-16 11:57:34

Administrator

Aktualizacja

2019-07-12 12:17:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę" w pozycji nr 10

2019-07-12 12:17:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Krzysztof Sobczak - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za 2018 r." w pozycji nr 11

2019-07-12 12:17:58

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 12

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Beata Maj - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2017 r." na pozycję nr 13

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Pogoda - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 14

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Andrzej Sobiś - Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 15

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2014 r." na pozycję nr 16

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2015 r." na pozycję nr 17

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2016 r." na pozycję nr 18

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Tkacz - Prezes Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za 2017 r." na pozycję nr 19

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 20

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2015 r." na pozycję nr 21

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2016 r." na pozycję nr 22

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Radomir Piorun - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - za 2017 r. " na pozycję nr 23

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2014 r." na pozycję nr 24

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2015 r." na pozycję nr 25

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2016 r." na pozycję nr 26

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - za 2017 r. " na pozycję nr 27

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 28

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2015 r." na pozycję nr 29

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2016 r." na pozycję nr 30

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Tomasz Nuszkiewicz - Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych - za 2017 r." na pozycję nr 31

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Agnieszka Zborowska-Karbowa - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe " na pozycję nr 32

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Agnieszka Zborowska-Karbowa - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2017 r." na pozycję nr 33

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 34

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Joanna Grzegórzek - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika MOPiPR w Kole" na pozycję nr 35

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2014 r." na pozycję nr 36

2019-07-12 12:17:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jolanta Jęcka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie - za 2015 r." na pozycję nr 37

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 38

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 39

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 40

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Urszula Karolczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2017 r." na pozycję nr 41

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2014 r." na pozycję nr 42

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 43

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 44

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Elżbieta Żywańska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2017 r." na pozycję nr 45

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 46

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Iwona Nowicka - Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 47

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 48

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Referent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2015 r." na pozycję nr 49

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2016 r." na pozycję nr 50

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jakub Jabłoński - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - za 2017 r. " na pozycję nr 51

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2014 r." na pozycję nr 52

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - pierwsze oświadczenie majątkowe" na pozycję nr 53

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 54

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Małgorzata Łukasik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r." na pozycję nr 55

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2015 r. " na pozycję nr 56

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2016 r." na pozycję nr 57

2019-07-12 12:18:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Jarosław Kawka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole - za 2017 r." na pozycję nr 58

2019-07-12 12:18:02

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".