Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2015-06-17 08:08:40

Administrator

Utworzenie

2015-06-17 08:26:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr.0050.109.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w okresie od 15 lipca 2015 r. do 30 listopada " w pozycji nr 1

2015-06-17 08:28:33

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2015-06-17 08:29:54

Administrator

Aktualizacja

2015-06-22 08:26:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" w pozycji nr 2

2015-06-22 08:26:01

Administrator

Aktualizacja

2015-06-22 10:09:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" w pozycji nr 3

2015-06-22 10:09:26

Administrator

Aktualizacja

2015-06-22 11:03:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.102.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Norwida" w pozycji nr 1

2015-06-22 11:03:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.102.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Norwida" w pozycji nr 2

2015-06-22 11:03:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.104.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za wynagrodzeniem" w pozycji nr 3

2015-06-22 11:03:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.105.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za wynagrodzeniem" w pozycji nr 4

2015-06-22 11:03:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.106.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za wynagrodzeniem" w pozycji nr 5

2015-06-22 11:03:28

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr.0050.109.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w okresie od 15 lipca 2015 r. do 30 listopada " na pozycję nr 6

2015-06-22 11:03:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu, wyposażeniu i utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego" w pozycji nr 7

2015-06-22 11:03:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.112.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kole" w pozycji nr 8

2015-06-22 11:03:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole i Gimnazj" w pozycji nr 9

2015-06-22 11:03:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.115.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kole" w pozycji nr 10

2015-06-22 11:03:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 11

2015-06-22 11:03:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" na pozycję nr 12

2015-06-22 11:03:30

Administrator

Aktualizacja

2015-06-22 11:06:25

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.102.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Norwida" na "Zarządzenie Nr OZ.0050.103.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Norwida"

2015-06-22 11:06:26

Administrator

Aktualizacja

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy" w pozycji nr 6

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr.0050.109.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w okresie od 15 lipca 2015 r. do 30 listopada " na pozycję nr 7

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu, wyposażeniu i utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego" na pozycję nr 8

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.111.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim w Kole na dzień 10.06.2015 r." w pozycji nr 9

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.112.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kole" na pozycję nr 10

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole i Gimnazj" na pozycję nr 11

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.115.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kole" na pozycję nr 12

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 13

2015-07-02 08:49:03

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" na pozycję nr 14

2015-07-02 08:49:05

Administrator

Aktualizacja

2015-07-02 08:53:14

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.111.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim w Kole na dzień 10.06.2015 r." na "Zarządzenie Nr OZ.0050.111.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim w Kole na dzień 10.06.2015 r."

2015-07-02 08:53:15

Administrator

Aktualizacja

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.107.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło oznaczonej nr działki 1/6 ark. mapy 4" w pozycji nr 6

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy" na pozycję nr 7

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr.0050.109.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w okresie od 15 lipca 2015 r. do 30 listopada " na pozycję nr 8

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu, wyposażeniu i utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego" na pozycję nr 9

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.111.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim w Kole na dzień 10.06.2015 r." na pozycję nr 10

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.112.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kole" na pozycję nr 11

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole i Gimnazj" na pozycję nr 12

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.115.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kole" na pozycję nr 13

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 14

2015-07-06 14:31:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" na pozycję nr 15

2015-07-06 14:31:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" w pozycji nr 16

2015-07-06 14:32:04

Administrator

Aktualizacja

2015-09-21 10:38:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.113.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny, brakowania, i zniszczenia dokumentacji wyborczej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 lis" w pozycji nr 12

2015-09-21 10:38:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowej 5 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole i Gimnazj" na pozycję nr 13

2015-09-21 10:38:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114a.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowa" w pozycji nr 14

2015-09-21 10:38:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.115.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kole" na pozycję nr 15

2015-09-21 10:38:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 16

2015-09-21 10:38:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" na pozycję nr 17

2015-09-21 10:38:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 18

2015-09-21 10:38:09

Administrator

Aktualizacja

2015-10-13 14:52:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.118.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 156 (ark. mapy 30)" w pozycji nr 18

2015-10-13 14:52:32

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 19

2015-10-13 14:52:33

Administrator

Aktualizacja

2015-11-04 08:25:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.115a.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Rady Sportu" w pozycji nr 16

2015-11-04 08:25:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 17

2015-11-04 08:25:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia wszystkich spraw Miasta Koła w swoim imieniu" na pozycję nr 18

2015-11-04 08:25:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.118.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 156 (ark. mapy 30)" na pozycję nr 19

2015-11-04 08:25:11

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 20

2015-11-04 08:25:12

Administrator

Aktualizacja

2015-11-06 08:50:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.119.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Gminy Miejskie" w pozycji nr 20

2015-11-06 08:50:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok" na pozycję nr 21

2015-11-06 08:50:36

Administrator

Aktualizacja

2017-01-09 11:44:23

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy" na "Zarządzenie Nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.181.2016 Z DN. 30.12.2016"

2017-01-09 11:44:24

Administrator

Aktualizacja

2017-07-06 10:53:39

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.119.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Gminy Miejskie" na "Zarządzenie Nr OZ.0050.119.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 czerwca 2015 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.104.2017 Z DN. 27.06.2017"

2017-07-06 10:53:41

Administrator

Aktualizacja

2018-03-13 09:28:23

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.114a.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowa" na "Zarządzenie Nr OZ.0050.114a.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15.06.2015 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2018 Z DN. 12.03.2018"

2018-03-13 09:28:24

Administrator

Aktualizacja

2019-06-04 11:19:17

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu, wyposażeniu i utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego" na "Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu, wyposażeniu i utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.97.2019 Z DN. 30."

2019-06-04 11:19:18

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".