Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2016-03-03 11:24:47

Administrator

Utworzenie

2016-03-03 11:27:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_199" w pozycji nr 1

2016-03-03 11:27:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_199_zal" w pozycji nr 2

2016-03-03 11:27:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200" w pozycji nr 3

2016-03-03 11:28:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200_zal1" w pozycji nr 4

2016-03-03 11:28:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200_zal2" w pozycji nr 5

2016-03-03 11:28:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200_zal3" w pozycji nr 6

2016-03-03 11:28:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200_zal4" w pozycji nr 7

2016-03-03 11:28:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_200_zal_5" w pozycji nr 8

2016-03-03 11:59:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_201" w pozycji nr 9

2016-03-03 11:59:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_202" w pozycji nr 10

2016-03-03 11:59:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_203" w pozycji nr 11

2016-03-03 11:59:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_204" w pozycji nr 12

2016-03-03 11:59:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_205" w pozycji nr 13

2016-03-03 11:59:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_206" w pozycji nr 14

2016-03-03 11:59:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_207" w pozycji nr 15

2016-03-03 11:59:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_208" w pozycji nr 16

2016-03-03 11:59:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_209" w pozycji nr 17

2016-03-03 11:59:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_210" w pozycji nr 18

2016-03-03 11:59:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_211" w pozycji nr 19

2016-03-03 11:59:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_212" w pozycji nr 20

2016-03-03 11:59:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_213" w pozycji nr 21

2016-03-03 11:59:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_214" w pozycji nr 22

2016-03-03 11:59:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_215" w pozycji nr 23

2016-03-03 12:00:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_216" w pozycji nr 24

2016-03-03 12:00:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_217" w pozycji nr 25

2016-03-03 12:00:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_218" w pozycji nr 26

2016-03-03 12:00:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "XX_219" w pozycji nr 27

2016-03-03 12:34:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_199" na "Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015 - 2020""

2016-03-03 12:34:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_199_zal" na "Załącznik do Uchwały Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 20"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200" na "Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200_zal1" na "Załącznik nr 1 do Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200_zal2" na "Załącznik nr 2 do Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200_zal3" na "Załącznik nr 3 do Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200_zal4" na "Załącznik nr 4 do Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_200_zal_5" na "Załącznik nr 5 do Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_201" na "Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_202" na "Uchwała Nr XX/202/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_203" na "Uchwała Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Koła "

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_204" na "Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napo"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_205" na "Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej stanowiącej dochód budżetu Miasta Koła "

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_206" na "Uchwała Nr XX/206/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_207" na "Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_208" na "Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kościelec"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_209" na "Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chojny będących własnością Gminy Miejskiej Koło"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_210" na "Uchwała Nr XX/210/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_211" na "Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_212" na "Uchwała Nr XX/212/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 25 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_213" na "Uchwała Nr XX/213/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_214" na "Uchwała Nr XX/214/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 31 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_215" na "Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 stanowiącego wła"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_216" na "Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej Koło pod nazwą "Miejski Zakład Usług Ko"

2016-03-03 12:43:30

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_217" na "Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok"

2016-03-03 12:56:09

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_218" na "Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030"

2016-03-03 12:58:10

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XX_219" na "Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole"

2016-03-03 12:58:28

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2016-03-03 13:00:44

Administrator

Aktualizacja

2018-07-27 10:48:41

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napo" na "Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku - UTRACIŁA MOC - OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NR LVIII/544/20

2018-07-27 10:48:42

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".