Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2016-08-01 14:50:45

Administrator

Utworzenie

2016-08-01 15:00:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie NR OA.0050.102.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 1

2016-08-01 15:07:21

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2016-08-02 08:40:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej" w pozycji nr 2

2016-08-02 08:40:56

Administrator

Aktualizacja

2016-08-03 09:16:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie NR OZ.0050.103.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległa Pani Małgorzata Lewandowska pracownica Urzędu Miejskiego w Kole jest wypadkiem przy pracy" w pozycji nr 3

2016-08-03 09:16:56

Administrator

Aktualizacja

2016-08-03 09:49:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.105.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i budynki" w pozycji nr 4

2016-08-03 09:49:31

Administrator

Aktualizacja

2016-08-04 08:19:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.107.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 04 sierpnia 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 5

2016-08-04 08:19:06

Administrator

Aktualizacja

2016-08-05 13:27:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok" w pozycji nr 6

2016-08-05 13:27:42

Administrator

Aktualizacja

2016-08-05 13:59:30

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok"

2016-08-05 13:59:34

Administrator

Aktualizacja

2016-08-05 14:09:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Koła" w pozycji nr 6

2016-08-05 14:09:21

Administrator

Aktualizacja

2016-08-09 08:40:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" w pozycji nr 7

2016-08-09 08:40:54

Administrator

Aktualizacja

2016-08-16 09:59:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej" na pozycję nr 3

2016-08-16 09:59:24

Administrator

Aktualizacja

2016-08-16 12:51:09

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności" w pozycji nr 8

2016-08-16 12:51:10

Administrator

Aktualizacja

2016-08-16 12:54:25

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie NR OZ.0050.103.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległa Pani Małgorzata Lewandowska pracownica Urzędu Miejskiego w Kole jest wypadkiem przy pracy"

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie NR OA.0050.103.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległa Pani Małgorzata Lewandowska pracownica Urzędu Miejskiego w Kole jest wypadkiem przy pracy" w pozycji nr 2

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej" na pozycję nr 3

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.105.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i budynki" na pozycję nr 4

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.107.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 04 sierpnia 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kole" na pozycję nr 5

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Koła" na pozycję nr 6

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" na pozycję nr 7

2016-08-16 12:54:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności" na pozycję nr 8

2016-08-16 12:54:27

Administrator

Aktualizacja

2016-08-17 12:40:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.106.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Koło w postaci udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Kole przy " w pozycji nr 5

2016-08-17 12:40:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.107.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 04 sierpnia 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kole" na pozycję nr 6

2016-08-17 12:40:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Koła" na pozycję nr 7

2016-08-17 12:40:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" na pozycję nr 8

2016-08-17 12:40:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności" na pozycję nr 9

2016-08-17 12:40:25

Administrator

Aktualizacja

2016-08-18 08:01:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok" w pozycji nr 9

2016-08-18 08:01:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności" na pozycję nr 10

2016-08-18 08:01:49

Administrator

Aktualizacja

2016-08-22 11:24:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" w pozycji nr 11

2016-08-22 11:24:34

Administrator

Aktualizacja

2016-08-22 14:53:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.113.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-20" w pozycji nr 12

2016-08-22 14:53:24

Administrator

Aktualizacja

2016-08-25 11:51:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.114.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada" w pozycji nr 13

2016-08-25 11:51:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.115.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" w pozycji nr 14

2016-08-25 11:51:22

Administrator

Aktualizacja

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108a.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy Miejskiej Koło w imieniu Burmistrza Miasta" w pozycji nr 8

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" na pozycję nr 9

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok" na pozycję nr 10

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności" na pozycję nr 11

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" na pozycję nr 12

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.113.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-20" na pozycję nr 13

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.114.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada" na pozycję nr 14

2016-09-01 09:59:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.115.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej" na pozycję nr 15

2016-09-01 09:59:15

Administrator

Aktualizacja

2016-09-07 10:14:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.116.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 16

2016-09-07 10:14:02

Administrator

Aktualizacja

2016-09-07 15:18:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok" w pozycji nr 17

2016-09-07 15:18:26

Administrator

Aktualizacja

2016-09-13 13:53:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.117.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do" w pozycji nr 17

2016-09-13 13:53:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.118.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in" w pozycji nr 18

2016-09-13 13:53:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. " w pozycji nr 19

2016-09-13 13:53:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. " w pozycji nr 20

2016-09-13 13:53:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - wykonanie na 30 czerwca 2016 r." w pozycji nr 21

2016-09-13 13:53:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 r. " w pozycji nr 22

2016-09-13 13:53:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 roku" w pozycji nr 23

2016-09-13 13:53:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2016 r." w pozycji nr 24

2016-09-13 13:53:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r." w pozycji nr 25

2016-09-13 13:53:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r." w pozycji nr 26

2016-09-13 13:53:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r." w pozycji nr 27

2016-09-13 13:54:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2016 roku " w pozycji nr 28

2016-09-13 13:54:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2016 r." w pozycji nr 29

2016-09-13 13:54:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r." w pozycji nr 30

2016-09-13 13:54:49

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 r." w pozycji nr 31

2016-09-13 13:54:49

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok" na pozycję nr 32

2016-09-13 13:57:42

Administrator

Aktualizacja

2018-05-16 10:56:51

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR OA.0050.102.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kole" na "Zarządzenie NR OA.0050.102.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kole - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.66.2018 Z DN. 11.05.2018"

2018-05-16 10:56:52

Administrator

Aktualizacja

2019-01-04 09:52:36

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.105.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i budynki" na "Zarządzenie Nr OA.0050.105.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.145.2018 Z DN.15.11.2018 r."

2019-01-04 09:52:38

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".