Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2016-11-17 11:49:05

Administrator

Utworzenie

2016-11-17 11:55:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.158.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2030" w pozycji nr 1

2016-11-17 11:55:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.159.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 2

2016-11-17 11:55:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 3

2016-11-17 11:55:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 4

2016-11-17 11:55:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 5

2016-11-17 11:55:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 6

2016-11-17 11:55:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 7

2016-11-17 11:55:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 8

2016-11-17 11:55:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 9

2016-11-17 11:55:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 10

2016-11-17 11:55:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 11

2016-11-17 11:55:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 12

2016-11-17 11:56:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 13

2016-11-17 11:56:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 14

2016-11-17 12:11:08

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2016-11-17 12:12:49

Administrator

Aktualizacja

2016-12-28 13:48:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 15

2016-12-28 13:48:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " w pozycji nr 16

2016-12-28 13:48:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" w pozycji nr 17

2016-12-28 13:48:22

Administrator

Aktualizacja

2017-01-11 10:13:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025" w pozycji nr 15

2017-01-11 10:13:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 16

2017-01-11 10:13:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan dochodów budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 17

2017-01-11 10:14:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 18

2017-01-11 10:14:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 19

2017-01-11 10:14:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 20

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 21

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 22

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 23

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 g" w pozycji nr 24

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 25

2017-01-11 10:14:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." w pozycji nr 26

2017-01-11 10:14:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok " w pozycji nr 27

2017-01-11 10:14:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 28

2017-01-11 10:14:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 29

2017-01-11 10:14:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 30

2017-01-11 10:15:38

Administrator

Aktualizacja

2017-01-31 09:00:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" w pozycji nr 28

2017-01-31 09:00:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 29

2017-01-31 09:00:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 30

2017-01-31 09:00:23

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 31

2017-01-31 09:00:24

Administrator

Aktualizacja

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025" w pozycji nr 16

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 17

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Plan dochodów budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 18

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Plan wydatków budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 19

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 20

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 21

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 22

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 23

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 24

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 g" na pozycję nr 25

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 26

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r." na pozycję nr 27

2017-02-01 14:03:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok " na pozycję nr 28

2017-02-01 14:03:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 29

2017-02-01 14:03:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 30

2017-02-01 14:03:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 31

2017-02-01 14:03:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 32

2017-02-01 14:03:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 33

2017-02-01 14:03:22

Administrator

Aktualizacja

2017-02-10 13:20:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " w pozycji nr 34

2017-02-10 13:20:33

Administrator

Aktualizacja

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 30

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 31

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 32

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 33

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 34

2017-03-15 13:29:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 35

2017-03-15 13:29:15

Administrator

Aktualizacja

2017-03-31 13:58:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " w pozycji nr 32

2017-03-31 13:58:13

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 33

2017-03-31 13:58:13

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 34

2017-03-31 13:58:13

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 35

2017-03-31 13:58:13

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 36

2017-03-31 13:58:15

Administrator

Aktualizacja

2017-05-10 13:39:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 31

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 32

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 33

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 34

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 35

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 36

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 37

2017-05-10 13:39:07

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 38

2017-05-10 13:39:16

Administrator

Aktualizacja

2017-05-16 14:08:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 39

2017-05-16 14:08:27

Administrator

Aktualizacja

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok " w pozycji nr 33

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 34

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 35

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 36

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 37

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 38

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 39

2017-06-06 15:28:22

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 40

2017-06-06 15:28:24

Administrator

Aktualizacja

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny" w pozycji nr 36

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 37

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 38

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 39

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 40

2017-08-30 09:34:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 41

2017-08-30 09:34:54

Administrator

Aktualizacja

2017-08-30 09:39:55

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny"

2017-08-30 09:39:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " w pozycji nr 36

2017-08-30 09:39:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 37

2017-08-30 09:39:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 38

2017-08-30 09:39:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 39

2017-08-30 09:39:57

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 40

2017-08-30 09:39:57

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 41

2017-08-30 09:39:58

Administrator

Aktualizacja

2017-09-07 12:44:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 34

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok " w pozycji nr 35

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 36

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 37

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 38

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 39

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 40

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 41

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 42

2017-09-07 12:44:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 43

2017-09-07 12:44:37

Administrator

Aktualizacja

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 36

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 37

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 38

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 39

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 40

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 41

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 42

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 43

2017-10-10 09:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 44

2017-10-10 09:50:34

Administrator

Aktualizacja

2017-11-02 08:13:37

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. " w pozycji nr 39

2017-11-02 08:13:37

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 40

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. " w pozycji nr 41

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 42

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 43

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 44

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 45

2017-11-02 08:13:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 46

2017-11-02 08:13:40

Administrator

Aktualizacja

2017-11-07 11:58:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. - KOREKTA" w pozycji nr 40

2017-11-07 11:58:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 41

2017-11-07 11:58:42

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. " na pozycję nr 42

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. - KOREKTA " w pozycji nr 43

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 44

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 45

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 46

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 47

2017-11-07 11:58:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 48

2017-11-07 11:58:44

Administrator

Aktualizacja

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 37

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 38

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 39

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. " na pozycję nr 40

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. - KOREKTA" na pozycję nr 41

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 42

2017-11-17 09:37:50

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. " na pozycję nr 43

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. - KOREKTA " na pozycję nr 44

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 45

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 46

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 47

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 48

2017-11-17 09:37:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 49

2017-11-17 09:37:53

Administrator

Aktualizacja

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 38

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach" na pozycję nr 39

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli " na pozycję nr 40

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. " na pozycję nr 41

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. - KOREKTA" na pozycję nr 42

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny " na pozycję nr 43

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. " na pozycję nr 44

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. - KOREKTA " na pozycję nr 45

2017-12-13 10:33:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 46

2017-12-13 10:33:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na " na pozycję nr 47

2017-12-13 10:33:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 48

2017-12-13 10:33:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła " na pozycję nr 49

2017-12-13 10:33:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 50

2017-12-13 10:33:57

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".