Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2016-12-07 10:28:03

Administrator

Utworzenie

2016-12-07 10:41:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok" w pozycji nr 1

2016-12-07 10:41:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/298/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 - 2030" w pozycji nr 2

2016-12-07 10:41:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" w pozycji nr 3

2016-12-07 10:41:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów" w pozycji nr 4

2016-12-07 10:41:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/301/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 5

2016-12-07 10:41:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Boguszynieckiej" w pozycji nr 6

2016-12-07 10:41:49

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym prze" w pozycji nr 7

2016-12-07 10:41:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin" w pozycji nr 8

2016-12-07 10:41:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 9

2016-12-07 10:41:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami " w pozycji nr 10

2016-12-07 10:41:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " w pozycji nr 11

2016-12-07 10:41:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty" w pozycji nr 12

2016-12-07 10:44:53

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2016-12-07 10:50:43

Administrator

Aktualizacja

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 25/1444/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 roku - dotyczy uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30.11.2016 r." w pozycji nr 2

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/298/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 - 2030" na pozycję nr 3

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" na pozycję nr 4

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów" na pozycję nr 5

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/301/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 6

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Boguszynieckiej" na pozycję nr 7

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym prze" na pozycję nr 8

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin" na pozycję nr 9

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 10

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami " na pozycję nr 11

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " na pozycję nr 12

2017-01-10 11:54:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty" na pozycję nr 13

2017-01-10 11:54:55

Administrator

Aktualizacja

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 25/1416/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 roku - dotyczy uchwały Nr XXXI/298/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30.11.2016 r." w pozycji nr 4

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" na pozycję nr 5

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów" na pozycję nr 6

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/301/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 7

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Boguszynieckiej" na pozycję nr 8

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym prze" na pozycję nr 9

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin" na pozycję nr 10

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 11

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami " na pozycję nr 12

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " na pozycję nr 13

2017-01-10 12:14:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty" na pozycję nr 14

2017-01-10 12:14:37

Administrator

Aktualizacja

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 25/1428/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 roku - dotyczy uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30.11.2016 r." w pozycji nr 10

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin" na pozycję nr 11

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 12

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami " na pozycję nr 13

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " na pozycję nr 14

2017-01-10 12:25:31

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty" na pozycję nr 15

2017-01-10 12:25:32

Administrator

Aktualizacja

2017-01-10 12:28:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 25/1433/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 roku - dotyczy uchwały Nr XXXI/306/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30.11.2016 r." w pozycji nr 14

2017-01-10 12:28:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " na pozycję nr 15

2017-01-10 12:28:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty" na pozycję nr 16

2017-01-10 12:28:16

Administrator

Aktualizacja

2017-05-18 10:39:12

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin" na "Uchwała Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XXXVIII/369/2017 Z DNIA 26.04.2017 R."

2017-05-18 10:39:12

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło" na "Uchwała Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XXXVIII/370/2017 Z DNIA 26.04.2017 R."

2017-05-18 10:39:12

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 " na "Uchwała Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XXXVIII/371/2017 Z DNIA

2017-05-18 10:39:13

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".