Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2017-04-07 12:31:03

Administrator

Utworzenie

2017-04-07 12:39:30

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 1

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego" w pozycji nr 2

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła" w pozycji nr 3

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 4

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło " w pozycji nr 5

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" w pozycji nr 6

2017-04-07 12:39:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017 - 2020" w pozycji nr 7

2017-04-07 12:39:44

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2017-04-07 12:40:38

Administrator

Aktualizacja

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2017 roku" w pozycji nr 3

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła" na pozycję nr 4

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła" na pozycję nr 5

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło " na pozycję nr 6

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" na pozycję nr 7

2017-04-21 13:09:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017 - 2020" na pozycję nr 8

2017-04-21 13:09:49

Administrator

Aktualizacja

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/325/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miej" w pozycji nr 2

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/326/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych p" w pozycji nr 3

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego" na pozycję nr 4

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2017 roku" na pozycję nr 5

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła" na pozycję nr 6

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła" na pozycję nr 7

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym," w pozycji nr 8

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło " na pozycję nr 9

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" na pozycję nr 10

2017-04-28 08:37:02

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017 - 2020" na pozycję nr 11

2017-04-28 08:37:03

Administrator

Aktualizacja

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Boguszynieckiej" w pozycji nr 12

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Dąbskiej" w pozycji nr 13

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/366/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Bolesława Prusa, Zielonej i Juliusza Słowackiego" w pozycji nr 14

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. " w pozycji nr 15

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia " w pozycji nr 16

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/304/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. " w pozycji nr 17

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. " w pozycji nr 18

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 wrześni" w pozycji nr 19

2017-05-18 09:59:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. " w pozycji nr 20

2017-05-18 09:59:37

Administrator

Aktualizacja

2017-06-12 09:57:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/388/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej" w pozycji nr 21

2017-06-12 09:57:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/395/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacj" w pozycji nr 22

2017-06-12 09:57:44

Administrator

Aktualizacja

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej" w pozycji nr 23

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 24

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 25

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/402/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 26

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/403/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 27

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/404/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 28

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/405/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 29

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole" w pozycji nr 30

2017-07-12 08:08:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/417/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych" w pozycji nr 31

2017-07-12 08:08:55

Administrator

Aktualizacja

2017-10-23 09:36:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLV/431/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Zielona " w pozycji nr 32

2017-10-23 09:36:08

Administrator

Aktualizacja

2017-12-15 12:47:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym" w pozycji nr 33

2017-12-15 12:47:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/445/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe" w pozycji nr 34

2017-12-15 12:47:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/459/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu " w pozycji nr 35

2017-12-15 12:47:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/461/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Cegielnianej" w pozycji nr 36

2017-12-15 12:47:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/465/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów" w pozycji nr 37

2017-12-15 12:47:06

Administrator

Aktualizacja

2018-01-22 09:11:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsk" w pozycji nr 34

2018-01-22 09:11:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/445/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe" na pozycję nr 35

2018-01-22 09:11:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/459/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu " na pozycję nr 36

2018-01-22 09:11:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/461/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Cegielnianej" na pozycję nr 37

2018-01-22 09:11:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVIII/465/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów" na pozycję nr 38

2018-01-22 09:11:53

Administrator

Aktualizacja

2018-01-22 12:37:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 39

2018-01-22 12:37:23

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".