Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2017-10-04 14:03:30

Administrator

Utworzenie

2017-10-04 14:05:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.167.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017"" w pozycji nr 1

2017-10-04 14:07:04

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2017-10-04 14:09:50

Administrator

Aktualizacja

2017-10-06 14:45:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.168.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski" w pozycji nr 2

2017-10-06 14:45:43

Administrator

Aktualizacja

2017-10-09 14:11:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.170.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Pana Tomasza Kaźmierczaka" w pozycji nr 3

2017-10-09 14:11:18

Administrator

Aktualizacja

2017-10-10 14:01:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 3

2017-10-10 14:01:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.170.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Pana Tomasza Kaźmierczaka" na pozycję nr 4

2017-10-10 14:01:42

Administrator

Aktualizacja

2017-10-11 08:36:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.172.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Wioletę Okulską" w pozycji nr 5

2017-10-11 08:36:58

Administrator

Aktualizacja

2017-10-11 15:01:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego" w pozycji nr 5

2017-10-11 15:01:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.172.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Wioletę Okulską" na pozycję nr 6

2017-10-11 15:01:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.173.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr XXV/252/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży po" w pozycji nr 7

2017-10-11 15:01:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole" w pozycji nr 8

2017-10-11 15:01:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole" w pozycji nr 9

2017-10-11 15:01:35

Administrator

Aktualizacja

2017-10-12 08:10:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt" w pozycji nr 9

2017-10-12 08:10:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole" na pozycję nr 10

2017-10-12 08:10:55

Administrator

Aktualizacja

2017-10-12 11:25:42

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego"

2017-10-12 11:25:42

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole"

2017-10-12 11:25:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego" w pozycji nr 5

2017-10-12 11:25:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.172.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Wioletę Okulską" na pozycję nr 6

2017-10-12 11:25:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.173.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr XXV/252/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży po" na pozycję nr 7

2017-10-12 11:25:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole" w pozycji nr 8

2017-10-12 11:25:46

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt" na pozycję nr 9

2017-10-12 11:25:46

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole" na pozycję nr 10

2017-10-12 11:25:51

Administrator

Aktualizacja

2017-10-20 12:23:37

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole"

2017-10-20 12:23:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole " w pozycji nr 8

2017-10-20 12:23:41

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt" na pozycję nr 9

2017-10-20 12:23:41

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole" na pozycję nr 10

2017-10-20 12:23:42

Administrator

Aktualizacja

2017-10-25 14:23:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.177.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej" w pozycji nr 11

2017-10-25 14:23:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.178.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Mickiewicza" w pozycji nr 12

2017-10-25 14:23:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.179.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (H" w pozycji nr 13

2017-10-25 14:23:34

Administrator

Aktualizacja

2017-10-27 14:00:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.180.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzący" w pozycji nr 14

2017-10-27 14:00:32

Administrator

Aktualizacja

2017-11-08 12:44:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 15

2017-11-08 12:44:35

Administrator

Aktualizacja

2017-12-01 09:55:44

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.200.2017 Z DN. 28.11.2017"

2017-12-01 09:55:45

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".