Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2017-11-03 09:32:58

Administrator

Utworzenie

2017-11-07 10:28:50

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła" w pozycji nr 1

2017-11-07 10:29:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda" w pozycji nr 2

2017-11-07 10:29:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" w pozycji nr 3

2017-11-07 10:29:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" w pozycji nr 4

2017-11-07 10:29:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" w pozycji nr 5

2017-11-07 10:29:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" w pozycji nr 6

2017-11-07 10:29:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kole o sposobie rozpatrzen" w pozycji nr 7

2017-11-07 10:29:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym" w pozycji nr 8

2017-11-07 10:29:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsk" w pozycji nr 9

2017-11-07 10:29:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 10

2017-11-07 10:29:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 11

2017-11-07 10:29:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 12

2017-11-07 10:30:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 13

2017-11-07 10:30:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 - 2025" w pozycji nr 14

2017-11-07 10:30:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu" w pozycji nr 15

2017-11-07 10:30:24

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2017-11-07 10:32:27

Administrator

Aktualizacja

2017-11-09 10:45:23

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda"

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium " w pozycji nr 2

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 3

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 4

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 5

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 6

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kole o sposobie rozpatrzen" na pozycję nr 7

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym" na pozycję nr 8

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsk" na pozycję nr 9

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 10

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 11

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 12

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 13

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 - 2025" na pozycję nr 14

2017-11-09 10:45:38

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu" na pozycję nr 15

2017-11-09 10:45:41

Administrator

Aktualizacja

2017-11-09 10:55:53

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium "

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium" w pozycji nr 2

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 3

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 4

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 5

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.2 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr" na pozycję nr 6

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kole o sposobie rozpatrzen" na pozycję nr 7

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym" na pozycję nr 8

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsk" na pozycję nr 9

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 10

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 11

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 12

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 13

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 - 2025" na pozycję nr 14

2017-11-09 10:57:26

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu" na pozycję nr 15

2017-11-09 10:57:29

Administrator

Aktualizacja

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.657.2017.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r." w pozycji nr 8

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym" na pozycję nr 9

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsk" na pozycję nr 10

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 11

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 12

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 13

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" na pozycję nr 14

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 - 2025" na pozycję nr 15

2018-01-09 12:55:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu" na pozycję nr 16

2018-01-09 12:55:53

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".