Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-03-05 14:32:29

Administrator

Utworzenie

2018-03-05 14:33:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.26.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia niektórych spraw Miasta Koła w swoim imieniu" w pozycji nr 1

2018-03-05 14:33:43

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-03-05 14:34:16

Administrator

Aktualizacja

2018-03-13 08:10:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości" w pozycji nr 2

2018-03-13 08:10:06

Administrator

Aktualizacja

2018-03-15 14:42:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miejskiej Koło na okres do trzech lat" w pozycji nr 3

2018-03-15 14:42:56

Administrator

Aktualizacja

2018-03-16 09:53:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 3

2018-03-16 09:53:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miejskiej Koło na okres do trzech lat" na pozycję nr 4

2018-03-16 09:53:17

Administrator

Aktualizacja

2018-03-21 10:10:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.29.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 4

2018-03-21 10:10:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.30.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 5

2018-03-21 10:10:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miejskiej Koło na okres do trzech lat" na pozycję nr 6

2018-03-21 10:10:14

Administrator

Aktualizacja

2018-03-23 15:09:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.33.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości" w pozycji nr 7

2018-03-23 15:09:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Ko" w pozycji nr 8

2018-03-23 15:09:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia podatku od towarów i usług" w pozycji nr 9

2018-03-23 15:09:47

Administrator

Aktualizacja

2018-03-26 15:07:22

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia podatku od towarów i usług"

2018-03-26 15:07:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.31.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sienkiewicza" w pozycji nr 6

2018-03-26 15:07:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miejskiej Koło na okres do trzech lat" na pozycję nr 7

2018-03-26 15:07:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.33.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości" na pozycję nr 8

2018-03-26 15:07:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Ko" na pozycję nr 9

2018-03-26 15:07:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia podatku od towarów i usług" w pozycji nr 10

2018-03-26 15:07:26

Administrator

Aktualizacja

2018-03-27 15:26:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.37.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Marioli Nowickiej" w pozycji nr 11

2018-03-27 15:26:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.38.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole" w pozycji nr 12

2018-03-27 15:26:09

Administrator

Aktualizacja

2018-03-28 13:14:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 9

2018-03-28 13:14:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Ko" na pozycję nr 10

2018-03-28 13:14:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia podatku od towarów i usług" na pozycję nr 11

2018-03-28 13:14:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.37.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Marioli Nowickiej" na pozycję nr 12

2018-03-28 13:14:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.38.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole" na pozycję nr 13

2018-03-28 13:14:02

Administrator

Aktualizacja

2018-04-03 09:47:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za" w pozycji nr 14

2018-04-03 09:47:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu " w pozycji nr 15

2018-04-03 09:47:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu wydatków budżetu " w pozycji nr 16

2018-04-03 09:47:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku " w pozycji nr 17

2018-04-03 09:47:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku " w pozycji nr 18

2018-04-03 09:47:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku" w pozycji nr 19

2018-04-03 09:47:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku" w pozycji nr 20

2018-04-03 09:47:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinans" w pozycji nr 21

2018-04-03 09:47:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku" w pozycji nr 22

2018-04-03 09:47:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 9 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku" w pozycji nr 23

2018-04-03 09:47:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 roku" w pozycji nr 24

2018-04-03 09:50:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok" w pozycji nr 25

2018-04-03 09:50:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2017 rok" w pozycji nr 26

2018-04-03 09:50:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok" w pozycji nr 27

2018-04-03 09:50:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2017 rok" w pozycji nr 28

2018-04-03 09:50:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2016 roku" w pozycji nr 29

2018-04-03 09:50:13

Administrator

Aktualizacja

2018-04-04 14:46:28

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2016 roku" na "Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2017 roku"

2018-04-04 14:46:29

Administrator

Aktualizacja

2018-04-04 15:24:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 30

2018-04-04 15:24:03

Administrator

Aktualizacja

2018-04-05 11:10:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.40.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania nowych członków do składu Komisji Przetargowej" w pozycji nr 30

2018-04-05 11:10:46

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok" na pozycję nr 31

2018-04-05 11:10:48

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".