Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-08-03 12:21:02

Administrator

Utworzenie

2018-08-03 12:30:30

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.100.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów " w pozycji nr 1

2018-08-03 12:30:47

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-08-03 12:32:07

Administrator

Aktualizacja

2018-08-13 13:01:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów " w pozycji nr 2

2018-08-13 13:01:46

Administrator

Aktualizacja

2018-08-14 10:10:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.102.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w siedzibie Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" w pozycji nr 2

2018-08-14 10:10:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów " na pozycję nr 3

2018-08-14 10:10:55

Administrator

Aktualizacja

2018-08-16 13:07:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 3

2018-08-16 13:07:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.104.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kole na okres upałów " na pozycję nr 4

2018-08-16 13:09:33

Administrator

Aktualizacja

2018-08-22 10:49:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.105.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie: przewodniczenia w pracach Komisji Przetargowej" w pozycji nr 5

2018-08-22 10:49:26

Administrator

Aktualizacja

2018-08-28 13:46:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.106.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 sierpnia 2018 r. " w pozycji nr 6

2018-08-28 13:46:05

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 12:44:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.107.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła" w pozycji nr 7

2018-08-31 12:44:30

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 12:49:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji lultury na pierwsze półrocze 2018" w pozycji nr 8

2018-08-31 12:49:01

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 12:51:56

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji lultury na pierwsze półrocze 2018" na "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in

2018-08-31 12:51:57

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:02:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla p. Małgorzaty Szlachty-Panek" w pozycji nr 9

2018-08-31 13:02:19

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:04:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.110.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Kosmalskiej" w pozycji nr 10

2018-08-31 13:04:21

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:04:38

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla p. Małgorzaty Szlachty-Panek" na "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Szlachty-Panek"

2018-08-31 13:04:39

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:06:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarrządzenie Nr OA.0050.06.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ko" w pozycji nr 11

2018-08-31 13:06:49

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:08:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 12

2018-08-31 13:08:41

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:11:38

Administrator

Aktualizacja

2018-08-31 13:21:26

Administrator

Aktualizacja

2018-09-04 14:09:52

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole"

2018-09-04 14:09:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 12

2018-09-04 14:09:55

Administrator

Aktualizacja

2019-02-11 14:41:03

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole" na "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.005

2019-02-11 14:41:04

Administrator

Aktualizacja

2019-04-02 12:25:42

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury na pierwsze półrocze 2018"

2019-04-02 12:25:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 r. " w pozycji nr 8

2019-04-02 12:25:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 9

2019-04-02 12:26:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 10

2019-04-02 12:26:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. - wykonanie na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 11

2019-04-02 12:26:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 12

2019-04-02 12:26:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 13

2019-04-02 12:26:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 14

2019-04-02 12:26:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 r." w pozycji nr 15

2019-04-02 12:26:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 16

2019-04-02 12:26:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r." w pozycji nr 17

2019-04-02 12:29:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2018 roku" w pozycji nr 18

2019-04-02 12:29:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2018 r." w pozycji nr 19

2019-04-02 12:29:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. " w pozycji nr 20

2019-04-02 12:29:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2018 r." w pozycji nr 21

2019-04-02 12:29:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Szlachty-Panek" na pozycję nr 22

2019-04-02 12:29:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.110.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Kosmalskiej" na pozycję nr 23

2019-04-02 12:29:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.111.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarrządzenie Nr OA.0050.06.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ko" na pozycję nr 24

2019-04-02 12:29:29

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.24.2019 Z DN. 11.02.2019" na pozycję nr 25

2019-04-02 13:43:29

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".