Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-08-17 13:00:35

Administrator

Utworzenie

2018-08-17 13:08:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast" w pozycji nr 1

2018-08-17 13:08:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 p" w pozycji nr 2

2018-08-17 13:08:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o" w pozycji nr 3

2018-08-17 13:08:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017" w pozycji nr 4

2018-08-17 13:22:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH" w pozycji nr 5

2018-08-17 13:22:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa" w pozycji nr 6

2018-08-17 13:22:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa" w pozycji nr 7

2018-08-17 13:22:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH" w pozycji nr 8

2018-08-17 13:22:56

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-08-17 13:38:37

Administrator

Aktualizacja

2018-08-23 13:14:21

Administrator

Aktualizacja

2018-08-23 13:19:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych." w pozycji nr 9

2018-08-23 13:19:37

Administrator

Aktualizacja

2018-08-23 15:13:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych," w pozycji nr 10

2018-08-23 15:13:35

Administrator

Aktualizacja

2018-08-24 11:39:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego" w pozycji nr 11

2018-08-24 11:39:22

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:15:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 12

2018-08-29 12:15:09

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:17:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy" w pozycji nr 13

2018-08-29 12:17:37

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:25:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Lista kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy do Rady Gminy" w pozycji nr 14

2018-08-29 12:25:49

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:26:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Za.3 rada" w pozycji nr 15

2018-08-29 12:26:56

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:29:27

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Za.3 rada" na "Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Gminy"

2018-08-29 12:29:28

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:35:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Za.4 rada" w pozycji nr 16

2018-08-29 12:35:32

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:38:09

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Za.4 rada" na "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne "

2018-08-29 12:38:10

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:39:13

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne " na "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne kandydata w wyborach do Rady Gminy"

2018-08-29 12:39:14

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:42:09

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w wyborach do Rady Gminy" w pozycji nr 17

2018-08-29 12:42:10

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 12:44:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego bywatelem Polskim" w pozycji nr 18

2018-08-29 12:44:24

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 13:27:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załacznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy" na pozycję nr 13

2018-08-29 13:27:04

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego bywatelem Polskim" na "Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polskim"

2018-08-29 13:27:06

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 13:55:28

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 2 - Lista kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy do Rady Gminy" na "Załącznik nr 2 - Lista poparcia kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy do Rady Gminy"

2018-08-29 13:55:28

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne kandydata w wyborach do Rady Gminy" na "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne"

2018-08-29 13:55:28

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w wyborach do Rady Gminy" na "Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego"

2018-08-29 13:55:29

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 14:04:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 19

2018-08-29 14:04:07

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 14:09:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa" w pozycji nr 20

2018-08-29 14:09:16

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 14:19:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie" w pozycji nr 21

2018-08-29 14:19:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne" w pozycji nr 22

2018-08-29 14:19:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" w pozycji nr 23

2018-08-29 14:19:37

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 14:31:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 24

2018-08-29 14:31:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata" w pozycji nr 25

2018-08-29 14:31:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie" w pozycji nr 26

2018-08-29 14:31:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne" w pozycji nr 27

2018-08-29 14:31:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" w pozycji nr 28

2018-08-29 14:31:16

Administrator

Aktualizacja

2018-08-29 14:39:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych" w pozycji nr 29

2018-08-29 14:39:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania" w pozycji nr 30

2018-08-29 14:39:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania" w pozycji nr 31

2018-08-29 14:39:43

Administrator

Aktualizacja

2018-09-10 08:39:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 32

2018-09-10 08:39:05

Administrator

Aktualizacja

2018-09-10 09:40:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 33

2018-09-10 09:40:45

Administrator

Aktualizacja

2018-09-11 14:30:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 34

2018-09-11 14:30:21

Administrator

Aktualizacja

2018-09-12 12:02:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 35

2018-09-12 12:02:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 " w pozycji nr 36

2018-09-12 12:02:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na " w pozycji nr 37

2018-09-12 12:02:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie planu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz burmistrza" w pozycji nr 38

2018-09-12 12:02:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" w pozycji nr 39

2018-09-12 12:03:08

Administrator

Aktualizacja

2018-09-12 15:07:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych" w pozycji nr 40

2018-09-12 15:07:04

Administrator

Aktualizacja

2018-09-13 09:11:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" w pozycji nr 41

2018-09-13 09:12:00

Administrator

Aktualizacja

2018-09-14 15:25:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi" w pozycji nr 42

2018-09-14 15:25:57

Administrator

Aktualizacja

2018-09-19 08:04:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika " w pozycji nr 43

2018-09-19 08:04:49

Administrator

Aktualizacja

2018-09-21 14:04:50

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole"

2018-09-21 14:04:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole " w pozycji nr 39

2018-09-21 14:04:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych" na pozycję nr 40

2018-09-21 14:04:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" na pozycję nr 41

2018-09-21 14:04:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi" na pozycję nr 42

2018-09-21 14:04:51

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika " na pozycję nr 43

2018-09-21 14:04:53

Administrator

Aktualizacja

2018-09-25 08:35:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r." w pozycji nr 44

2018-09-25 08:35:27

Administrator

Aktualizacja

2018-10-01 10:03:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 45

2018-10-01 10:03:51

Administrator

Aktualizacja

2018-10-01 14:20:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 20 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego" w pozycji nr 40

2018-10-01 14:20:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego" w pozycji nr 41

2018-10-01 14:20:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego" w pozycji nr 42

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA MACIASZKA NA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA KOŁA" w pozycji nr 43

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 1 października 2018 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata zarejestrowanej listy kandydatów na radnego" w pozycji nr 44

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 45

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych" na pozycję nr 46

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" na pozycję nr 47

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi" na pozycję nr 48

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika " na pozycję nr 49

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r." na pozycję nr 50

2018-10-01 14:20:45

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 51

2018-10-01 14:20:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolez dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 52

2018-10-01 14:20:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA z dnia 1 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych " w pozycji nr 53

2018-10-01 14:20:49

Administrator

Aktualizacja

2018-10-05 08:38:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 54

2018-10-05 08:38:28

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Koła zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 55

2018-10-05 08:38:30

Administrator

Aktualizacja

2018-10-09 14:19:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Urzędnika Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych" w pozycji nr 56

2018-10-09 14:19:40

Administrator

Aktualizacja

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 11/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenie jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz przekazania obwodowym komi" w pozycji nr 46

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych" na pozycję nr 47

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" na pozycję nr 48

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi" na pozycję nr 49

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika " na pozycję nr 50

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r." na pozycję nr 51

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 52

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolez dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 53

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA z dnia 1 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych " na pozycję nr 54

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 55

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Koła zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 56

2018-10-16 12:31:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Urzędnika Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych" na pozycję nr 57

2018-10-16 12:31:49

Administrator

Aktualizacja

2018-10-17 08:55:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Komisarz Wyborczy w Koninie I - INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Koło" w pozycji nr 58

2018-10-17 08:55:44

Administrator

Aktualizacja

2018-10-17 11:18:02

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Komisarz Wyborczy w Koninie I - INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Koło"

2018-10-17 11:18:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Komisarz Wyborczy w Koninie I - INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Koło" w pozycji nr 58

2018-10-17 11:18:07

Administrator

Aktualizacja

2018-10-19 11:43:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA z dnia 19 października 2018 r." w pozycji nr 59

2018-10-19 11:43:25

Administrator

Aktualizacja

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 12/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r." w pozycji nr 47

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych" na pozycję nr 48

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole" na pozycję nr 49

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzi" na pozycję nr 50

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 września 2018 roku - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika " na pozycję nr 51

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r." na pozycję nr 52

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 53

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolez dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 54

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA z dnia 1 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych " na pozycję nr 55

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 56

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kole z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Koła zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." na pozycję nr 57

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA Urzędnika Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych" na pozycję nr 58

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Komisarz Wyborczy w Koninie I - INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Koło" na pozycję nr 59

2018-10-23 10:53:53

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "INFORMACJA z dnia 19 października 2018 r." na pozycję nr 60

2018-10-23 10:53:54

Administrator

Aktualizacja

2018-10-30 09:21:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego" w pozycji nr 61

2018-10-30 09:21:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego" w pozycji nr 62

2018-10-30 09:22:24

Administrator

Aktualizacja

2018-10-31 14:02:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 października 2018 r." w pozycji nr 63

2018-10-31 14:02:25

Administrator

Aktualizacja

2018-11-13 12:48:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kole" w pozycji nr 64

2018-11-13 12:48:22

Administrator

Aktualizacja

2018-11-23 10:52:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kole" w pozycji nr 65

2018-11-23 10:52:28

Administrator

Aktualizacja

2018-12-24 09:25:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego" w pozycji nr 66

2018-12-24 09:25:16

Administrator

Aktualizacja

2019-01-03 10:55:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 67

2019-01-03 10:55:26

Administrator

Aktualizacja

2019-01-23 09:32:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych" w pozycji nr 68

2019-01-23 09:32:55

Administrator

Aktualizacja

2019-01-25 09:10:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "POSTANOWIENIE NR 4/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego" w pozycji nr 69

2019-01-25 09:10:57

Administrator

Aktualizacja

2019-02-05 14:16:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r." w pozycji nr 70

2019-02-05 14:16:13

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".