Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2019-08-02 14:46:47

Administrator

Utworzenie

2019-08-02 14:50:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 1

2019-08-02 14:51:33

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2019-08-02 14:53:03

Administrator

Aktualizacja

2019-08-05 11:29:37

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.129.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole." w pozycji nr 2

2019-08-05 11:29:38

Administrator

Aktualizacja

2019-08-07 12:49:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 3

2019-08-07 12:49:07

Administrator

Aktualizacja

2019-08-07 12:49:54

Administrator

Aktualizacja

2019-08-13 15:54:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.132.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole" w pozycji nr 4

2019-08-13 15:54:03

Administrator

Aktualizacja

2019-08-13 16:05:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.133.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majątkowych i dokumentacji szkolnej w przypadku zmiany kierownika placówki oświatowej." w pozycji nr 5

2019-08-13 16:05:02

Administrator

Aktualizacja

2019-08-14 14:36:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.134.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r." w pozycji nr 6

2019-08-14 14:36:15

Administrator

Aktualizacja

2019-08-19 13:38:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.135.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. uchylające Zarządzenie Nr OA.0050.42.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej Koło objazdowych przedstawień cy" w pozycji nr 7

2019-08-19 13:38:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.136.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Koła w Urzędzie Miejskim w " w pozycji nr 8

2019-08-19 13:38:41

Administrator

Aktualizacja

2019-08-21 12:51:56

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Koło"

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 1

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.129.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole." na pozycję nr 2

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 3

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.132.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole" na pozycję nr 4

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.133.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majątkowych i dokumentacji szkolnej w przypadku zmiany kierownika placówki oświatowej." na pozycję nr 5

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.134.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r." na pozycję nr 6

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.135.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. uchylające Zarządzenie Nr OA.0050.42.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej Koło objazdowych przedstawień cy" na pozycję nr 7

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.136.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Koła w Urzędzie Miejskim w " na pozycję nr 8

2019-08-21 12:52:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.137.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kole" w pozycji nr 9

2019-08-21 12:52:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.138.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole" w pozycji nr 10

2019-08-21 12:52:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.139.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole" w pozycji nr 11

2019-08-21 12:52:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.140.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole" w pozycji nr 12

2019-08-21 12:52:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.141.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi" w pozycji nr 13

2019-08-21 12:52:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.142.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi" w pozycji nr 14

2019-08-21 12:52:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.143.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole" w pozycji nr 15

2019-08-21 12:52:33

Administrator

Aktualizacja

2019-08-28 13:32:30

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.147.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników gospodarczych: Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki" w pozycji nr 16

2019-08-28 13:32:31

Administrator

Aktualizacja

2019-09-02 11:54:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.145.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła" w pozycji nr 16

2019-09-02 11:54:06

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.146.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2019 r. " w pozycji nr 17

2019-09-02 11:54:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 18

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 19

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. - wykonanie na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 20

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 21

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 22

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 23

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2019 r. " w pozycji nr 24

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 25

2019-09-02 11:54:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " w pozycji nr 26

2019-09-02 11:54:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r." w pozycji nr 27

2019-09-02 11:54:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r." w pozycji nr 28

2019-09-02 11:54:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku " w pozycji nr 29

2019-09-02 11:54:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2019 r." w pozycji nr 30

2019-09-02 11:54:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r. " w pozycji nr 31

2019-09-02 11:54:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2019 r." w pozycji nr 32

2019-09-02 11:54:16

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.147.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników gospodarczych: Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki" na pozycję nr 33

2019-09-02 11:54:18

Administrator

Aktualizacja

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.144.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Kolskiego na rzecz Gminy Miejskiej Koło nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. PCK" w pozycji nr 16

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.145.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 17

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.146.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2019 r. " na pozycję nr 18

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 19

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 20

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. - wykonanie na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 21

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 22

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 23

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 24

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2019 r. " na pozycję nr 25

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 26

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. " na pozycję nr 27

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r." na pozycję nr 28

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r." na pozycję nr 29

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku " na pozycję nr 30

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2019 r." na pozycję nr 31

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r. " na pozycję nr 32

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2019 r." na pozycję nr 33

2019-09-19 12:51:18

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.147.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników gospodarczych: Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki" na pozycję nr 34

2019-09-19 12:51:19

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".