Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2019-09-02 15:10:56

Administrator

Utworzenie

2019-09-02 15:15:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.148.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolit" w pozycji nr 1

2019-09-02 15:15:42

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2019-09-02 15:16:19

Administrator

Aktualizacja

2019-09-11 12:08:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.149.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia " w pozycji nr 2

2019-09-11 12:08:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.151.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta Koła dla nauczycieli w 2019 r." w pozycji nr 3

2019-09-11 12:09:01

Administrator

Aktualizacja

2019-09-12 08:37:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.150.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Koła w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego" w pozycji nr 3

2019-09-12 08:37:19

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.151.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta Koła dla nauczycieli w 2019 r." na pozycję nr 4

2019-09-12 08:37:21

Administrator

Aktualizacja

2019-09-19 13:49:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu programu "Koperta Życia" " w pozycji nr 5

2019-09-19 13:49:37

Administrator

Aktualizacja

2019-09-19 13:50:38

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu programu "Koperta Życia" " na "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu programu "Koperta Życia" "

2019-09-19 13:50:39

Administrator

Aktualizacja

2019-09-19 13:51:11

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu programu "Koperta Życia" " na "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Programu "Koperta Życia" "

2019-09-19 13:51:12

Administrator

Aktualizacja

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.148.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolit"

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.148.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolit" w pozycji nr 1

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.149.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia " na pozycję nr 2

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.150.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Koła w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego" na pozycję nr 3

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.151.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta Koła dla nauczycieli w 2019 r." na pozycję nr 4

2019-09-23 09:01:25

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Programu "Koperta Życia" " na pozycję nr 5

2019-09-23 09:01:27

Administrator

Aktualizacja

2019-09-23 12:10:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.153.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów gminnych ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej P" w pozycji nr 6

2019-09-23 12:10:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.154.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 paździ" w pozycji nr 7

2019-09-23 12:10:54

Administrator

Aktualizacja

2019-09-25 09:28:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.155.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"" w pozycji nr 8

2019-09-25 09:28:52

Administrator

Aktualizacja

2019-09-30 13:56:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.159.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 9

2019-09-30 13:56:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.160.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 10

2019-09-30 13:56:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.161.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miejskim w Kole" w pozycji nr 11

2019-09-30 13:56:26

Administrator

Aktualizacja

2019-10-07 14:06:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.156.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 12

2019-10-07 14:06:32

Administrator

Aktualizacja

2019-10-07 14:16:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.157.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 13

2019-10-07 14:16:50

Administrator

Aktualizacja

2019-10-11 13:49:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "ZARZĄDZENIE NR OA.0050.158.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Kole, przy ul. Wisławy Szymborskiej" w pozycji nr 14

2019-10-11 13:49:48

Administrator

Aktualizacja

2019-11-05 09:51:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.159.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole" na pozycję nr 12

2019-11-05 09:51:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.160.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole" na pozycję nr 13

2019-11-05 09:51:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.161.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miejskim w Kole" na pozycję nr 14

2019-11-05 09:51:42

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".