Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 roku

Załączniki

Uchwała Nr XXXI/214/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. - UTRACIŁA MOC - OBOWIĄZUJE (192.2kB)    
Uchwała Nr XXXI/205/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok (330.6kB)    
Uchwała Nr XXXI/206/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok (880.1kB)    
Uchwała Nr XXXI/207/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok - UCHWAŁA UTRACIŁA MOC - OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA NR XLIII/306/2005 Z 29 LISTOPADA 2005 R. (219.2kB)    
Uchwała Nr XXXI/208/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie środków specjalnych w niektórych jednostkach budżetowych miasta Koła (194.3kB)    
Uchwała Nr XXXI/209/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Koła na 2004 rok (1.6MB)    
Uchwała Nr XXXI/210/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/297/2002 dotyczącej podjęcia inwestycji przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy (174.9kB)    
Uchwała Nr XXXI/211/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (205.6kB)    
Uchwała Nr XXXI/212/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - UCHWAŁA UTRACIŁA MOC - OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA NR XXXIV/242/2004 (167.5kB)    
Uchwała Nr XXXI/213/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/157/2004 dotyczącą podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy (290.1kB)    
Uchwała Nr XXXI/215/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Koło ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (1.2MB)    
Uchwała Nr XXXI/216/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2005 (1.2MB)    
Uchwała Nr XXXI/217/ 2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole (393.6kB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Katarzyna Lamprycht
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-09-07 13:20:37
Ostatnia zmiana:
2017-04-27 13:01:04