Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Lokale mieszkalne

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art. 21 ust. 1 pkt 2 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234),

- Uchwała Rady Miejskiej w Kole Nr XXIV/180/08 z dn. 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103, poz. 1923 z 2008 r.),

- Uchwała nr XXXI/265/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 2003 z 2013 r.),

- Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 893 z 2015 r.).

 

Opłaty: bez opłat.

 

Termin odpowiedzi: na złożony wniosek 2 tygodnie.

 

Jednostka odpowiadająca: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
ul. Mickiewicza 12, I piętro, pok. 110
Tel. 63 26 27 502

Tryb odwoławczy: Burmistrz Miasta Koła.

 

Uwagi: rozpatrywanie i opiniowanie złożonych wniosków o wynajem mieszkania komunalnego następuje przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w ostatnim kwartale danego roku. SKM po wcześniejszym przeprowadzeniu wizji lokalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy  i ustaleniu wysokości uzyskiwanych dochodów opracowuje projekt wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkania komunalnego, który podany zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 1 m-ca na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. W tym też okresie zainteresowane osoby mogą składać do Burmistrza Miasta Koła odwołania, uwagi i zastrzeżenia. Burmistrz po rozpatrzeniu odwołań opracowuje ostateczny wykaz osób, który w miarę posiadania wolnych mieszkań podlega realizacji.    

 

Dokumenty:

- wniosek o wynajem mieszkania (który można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzędu,  pok. 109 i 110),

- zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów za okres 3 m-cy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych oraz sytuacji o stanie zdrowia,

- inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku (np. zaświadczenia lekarskie, wyrok sądowy itp.).

 

Załączniki

Wniosek o wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Koło (71.5kB)    
Źródło informacji:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych - Renata Kwiręg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2015-12-07 08:23:24
Ostatnia zmiana:
2019-09-20 13:17:41