Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Sierpień 2016

Załączniki

Zarządzenie NR OA.0050.102.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kole - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.66.2018 Z DN. 11.05.2018 (476.4kB)    
Zarządzenie NR OA.0050.103.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległa Pani Małgorzata Lewandowska pracownica Urzędu Miejskiego w Kole jest wypadkiem przy pracy (335.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.104.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej (309kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.105.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.145.2018 Z DN.15.11.2018 r. (602.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.106.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Koło w postaci udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Kole przy (282.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.107.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 04 sierpnia 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kole (765.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.108.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Koła (238.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.108a.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy Miejskiej Koło w imieniu Burmistrza Miasta (360.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.109.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (263.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok (2.8MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.111.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kole do zastępowania Burmistrza Miasta Koła oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Koła w okresie nieobecności (320kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.112.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (238.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.113.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-20 (6.7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.114.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada (1.3MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.115.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (249.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.116.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (351.1kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.117.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.118.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (831.8kB)    
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (4.6MB)    
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (9.7MB)    
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (1.8MB)    
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (804.7kB)    
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 roku (206kB)    
Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (790.6kB)    
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (363.1kB)    
Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (402.4kB)    
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (358.1kB)    
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2016 roku (19.2MB)    
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2016 r. (689.7kB)    
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r. (787.9kB)    
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 r. (2.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok (4MB)    
Źródło informacji:
Administrator
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-08-01 15:07:03
Ostatnia zmiana:
2019-01-04 09:52:38